Q&A - Het doven van de openbare verlichting op Gents grondgebied

16 Februari 2023

Q&A - Het doven van de openbare verlichting op Gents grondgebied

🕛 Wanneer wordt er gedoofd?

De openbare verlichting wordt gedoofd van 24u ’s nachts tot 5 u ’s morgens. En dat enkel op zondag-, maandag-, dinsdag- en woensdagnacht. Dat betekent dat de openbare verlichting tussen zonsondergang en 24u ’s nacht en tussen 5u ’s morgens en zonsopgang wél zal branden. Op de drukste momenten, zoals tijdens de ochtend- en avondspits, zal er dus altijd verlichting zijn. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht wordt er niet gedoofd.

 

✔️ Waar wordt er gedoofd?

De openbare verlichting op het hele Gentse grondgebied wordt gedoofd. Er zijn enkele uitzonderingen: sommige tunnels en onderdoorgangen, gewestwegen, de Overpoort en tijdens de Gentse Feesten wordt er niet gedoofd.

 

❌ Waar wordt niet gedoofd?

In sommige tunnels en onderdoorgangen, op gewestwegen, in de Overpoort en tijdens de Gentse Feesten wordt er niet gedoofd.

 

📍 Waarom wordt er op sommige plekken niet gedoofd?

Op plaatsen waar altijd veel mensen zijn, zoals de Overpoort of tijdens de Gentse Feesten, of waar de zichtbaarheid niet optimaal is zoals in tunnels en onderdoorgangen wordt er niet gedoofd.

De openbare verlichting langs gewestwegen is in beheer van het Vlaams Gewest. Zij hebben beslist om niet te doven op hun wegen. Dit zijn ook de meest drukke wegen.

 

💡 Welke verlichting wordt gedoofd?

Alle openbare verlichting wordt gedoofd. Het gaat hier over straatverlichting, maar ook over verlichting op openbare gebouwen.

 

🏘️ Vanaf wanneer wordt mijn wijk gedoofd?

De werken worden uitgevoerd door de netbeheerder Fluvius. Het tijdstip hangt af van de planning en vorderingen van de ploegen die hiervoor beschikbaar zijn. Er wordt gestart in Ledeberg en zo gaat men in wijzerzin via Zwijnaarde, Sint Denijs-Westrem de hele stad afwerken. De laatste regio die wordt aangepakt is Gentbrugge. Men schat dat het volledige proces om de elektriciteitskasten aan te passen ongeveer 10 weken zal duren. Tegen eind mei zal alles normaal rond zijn.

 

🌆 Wordt er reeds in andere steden en gemeenten gedoofd?

Heel wat andere gemeenten doven reeds sinds eind 2022. Over het algemeen zijn er in deze gemeenten/steden zeer weinig klachten over het doofplan.

  1. Antwerpen dooft van 01:00 tot 05:00 sinds januari 2023
  2. Kortrijk dooft grotendeels van 23:00 tot 06:00 sinds oktober 2022
  3. Brugge dimt in centrum (al hun typische “Brugge” lantaarns hebben ze laten namaken en verled) en dooft in deelgemeenten van 23:00 tot 05:00
  4. Mechelen diepdimt en dooft daar waar ze het nodig achten
  5. Hasselt dooft niet omdat er geen akkoord is met de gemeenten waarmee Hasselt een cluster vormt
  6. Deinze dooft van 23:00 tot 06:00 sinds oktober 2022
  7. Brussel dooft niet maar dimt wel een beperkt deel van de openbare verlichting, monumentverlichting uit om 23:00 (nieuwsmelding op website stad Brussel oktober 2022)

 

🚦 Worden verkeerslichten ook gedoofd?

Nee. Verkeerslichten blijven altijd werken.

 

📍 Waarom wordt er op zoveel plaatsen gedoofd? Waarom blijft het stadscentrum of de dorpskern niet verlicht?

Er is altijd wel een reden om ergens niet te doven en het licht te laten branden. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht met o.m. verschillende brandprogramma’s voor het centrum, de stadsrand en de buitengemeenten. Het college heeft er echter voor gekozen om overal eenzelfde regeling toe te passen met een beperkt aantal goed gekozen doofuren van 24u tot 5u, uitgezonderd op donderdag, vrijdag en zaterdag. Deze keuze is vooral gemaakt om het sociaal leven op donderdag, vrijdag en zaterdag maximaal te faciliteren.

 

👁️ Zijn donkere plaatsen gevaarlijker?

Het doven van openbare verlichting lijkt geen effect te hebben op het voorkomen van criminaliteit.

Wel is het zo dat donkere plaatsen een effect hebben op het onveiligheidsgevoel.

Het doven van de openbare verlichting lijkt wel een effect te hebben op verkeersveiligheid. Dat is ook de reden dat er in onze stad niet wordt gedoofd tijdens piekmomenten (ochtend- en avondspits) en maar beperkt wordt gedoofd (na 24 u en tot 5u, niet op donderdag, vrijdag en zaterdag).

 

💰 Hoeveel bespaart de stad hiermee op jaarbasis?

De openbare verlichting kost heel wat geld. Het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting in de periode 2017-2021 kostte €2,8 miljoen/jaar. Voor 2022 liep dit op tot €5,1 miljoen/jaar.

 Door te doven wordt geschat dat er tussen 960.000 euro (prijzen ’22) en 525.000 euro (prijzen ‘17-‘21) per jaar kan worden bespaard.

 

💰 Wat brengt die besparing op?

Een deel van de besparing kaderde in de besparingsoefening (500.000 euro) voor het gezond houden van de stadsfinanciën. Het budget dat de stad extra bespaart met het doven van de openbare verlichting wordt geïnvesteerd in verledding. LED verbruikt minder en kan flexibel worden gedimd (70-50-30%). Zo kan de stad op termijn de openbare verlichting beter aansturen. De nieuwe verlichtingstoestellen zorgen dan voor voldoende licht op elk tijdstip van de dag. We willen namelijk vooral verlichten waar en wanneer het nodig is. Nu is het een alles-of-niets verhaal. Het licht is aan of uit in een heel groot gebied.

 

➕ Heeft doven nog voordelen?

Ja, alles de hele nacht verlichten is niet natuurlijk. Planten, dieren, maar ook mensen hebben daar last van. Af en toe het licht uitdoen heeft een positief effect op het milieu. En voor wie houdt van sterren, die zullen ook beter te zien zijn als er minder lichthinder is!

 

📅 Is het doven voor altijd?

Voorlopig is beslist om te doven tot en met 2024. Dan maken we een evaluatie. Het is de bedoeling om nu sneller in te zetten op verledding en op termijn te zorgen dat we kunnen overgaan naar het dimmen i.p.v. het doven van de openbare verlichting.

 

❔ Waar kan ik terecht voor meer info of bij vragen of klachten?

Via deze link kan je meevolgen wanneer jouw wijk aan de beurt is.

Via deze link kan je de algemene pagina rond openbare verlichting bezoeken. 

Bij vragen of klachten kan je je richten tot [email protected] of Gentinfo
Zo kunnen de diensten alles bundelen en een overzicht bewaren. 

Nieuwsbrief Filip 

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.