Voldoende nachtopvang broodnodig

15 Oktober 2020

Voldoende nachtopvang broodnodig

De coronacrisis hakt er bij velen in, en vooral de Gentenaars onderaan de maatschappelijke ladder delen in de klappen. Gemeenteraadslid Evita Willaert vroeg naar het winterplan voor de daklozen.

Als Stad hebben we gezorgd voor voldoende nachtopvang. Maar nu de winter voor de deur staat en de coronamaatregelen nog altijd gelden, vroeg gemeenteraadslid Evita Willaert aan schepen Coddens wat het winterplan is voor de daklozen die tot voor kort ook buiten een plek vonden.

Gezinsopvang 24 op 24

Het antwoord luidde dat de 100 bedden nachtopvang behouden blijven. De kamers zijn ook allemaal coronaproof gemaakt, zodat men overal de nodige afstand kan bewaren. Daarnaast lopen er ook gesprekken over een verlengde samenwerking met vzw Zorgdorpen voor daklozen die in quarantaine moeten. De gezinsnachtopvang bleef de voorbije maanden ook 24 op 24 open, en ook dat wordt verlengd.

Evita: "Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat er de komende maanden mensen buiten moeten slapen. Met deze maatregelen zijn we op de goede weg maar er blijft altijd werk aan de winkel. Ik zal dit thema dan ook van nabij blijven opvolgen."