Visie op landbouw in en rond Gent goedgekeurd

01 Juni 2023

Visie op landbouw in en rond Gent goedgekeurd

"Gent wil samen met haar landbouwers bouwen aan een duurzame en meer lokaal verankerde voedseleconomie die rendabel, sociaal en ecologisch is." - Tine Heyse, schepen van Landbouw

Op de gemeenteraad van dinsdag 30 mei werd de Visie op landbouw in en rond Gent goedgekeurd. Gent wil haar landbouwers ondersteunen om stappen te zetten richting een stadsgerichte en duurzame landbouw. Ook op korte termijn zijn daarvoor acties gepland. Zo start er een project rond droogtebestrijding in het Parkbos en komt er een nieuwe oproep voor pilootprojecten op pachtvrije OCMW-gronden.

Landbouwers belangrijke partner voor Gent

Gent is in de eerste plaats een stad, maar rond de stadskern is nog steeds een groot landbouwgebied: bijna één vijfde van het grondgebied is weiland en akker. Wist je dat er in onze stad zo’n honderd Gentse landbouwers elke dag aan de slag zijn om voedsel te produceren?

Pionieren

Raadslid Jeroen Van Lysebettens wees tijdens de gemeenteraad op het belang van deze Visie en benadrukte hoe Gent hiermee pioniert: "Met dit actieplan, maken we ruimte, zowel financieel als ruimtelijk, vrij om onze landbouwers te ondersteunen in de klimaattransitie."

Met deze visie kiest Gent uitdrukkelijk voor een stadsgerichte en duurzame toekomst voor onze landbouwers.

Gent is ervan overtuigd dat een levendige landbouw in en rond de stad belangrijk is. De Gentse landbouw kan uiteraard niet volledig voorzien in de voedselbehoefte van de stad, maar we kunnen als stedelijke overheid wel een belangrijke rol vervullen in de transitie van landbouw en voedselproductie in Gent.

"Via de visie op landbouw in en rond Gent bouwen we een duurzame en stadsgerichte landbouw uit." - Tine Heyse, schepen van Landbouw

"Gent wil samen met haar landbouwers bouwen aan een duurzame en meer lokaal verankerde voedseleconomie die rendabel, sociaal en ecologisch is."

"Als we dat willen bereiken, is het cruciaal om ook ruimte voor landbouw te blijven voorzien. Via de visie op landbouw in en rond Gent bouwen we een duurzame en stadsgerichte landbouw uit", zegt Tine Heyse, schepen van Landbouw.

Welke troeven hebben we als stedelijke overheid voor een stedelijk landbouwbeleid?

De krijtlijnen voor het landbouwbeleid worden op Europees en Vlaams niveau uitgetekend. Voor veel beleidsbeslissingen zitten we als stedelijk beleidsniveau niet aan het stuur.

Denk maar aan het Vlaamse stikstofakkoord, de mestwetgeving, het Federale voedselveiligheidsbeleid of het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Die Vlaamse, Federale en Europese wetgeving bepaalt de context waarbinnen wij als stedelijke overheid werken.

Maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor een eigen stedelijk landbouwbeleid. Enkele voorbeelden:

  1. Het gros van het voedsel wordt grondgebonden geproduceerd, hoe wij als Stad omgaan met ons ruimtelijk beleid kan een belangrijke hefboom zijn om landbouwgronden te vrijwaren voor voedselproductie.
  2. De Stad is ook een belangrijke voedselafnemer, door in ons voedselaankoopbeleid principes van fair trade, korte keten en duurzame voedselproductie toe te voegen aan de bestekken kunnen we zorgen dat de vraag naar lokale producten toeneemt.
  3. Het OCMW van de Stad Gent is eigenaar van 1.600 hectare grond met een landbouwbestemming. Daarmee is ze één van de grootste landbouwgrondbezitters in Vlaanderen en heel veel van die gronden liggen op een steenworp van Gent. Als we deze gronden zouden kunnen inzetten voor stadsgerichte landbouwprojecten of als testgronden voor landbouwers die willen experimenteren met bijvoorbeeld eiwitrijke gewassen, kunnen we onze lokale voedselvoorziening verduurzamen én tegelijkertijd actieve landbouwers en starters toekomstperspectief geven.
Geplande acties

De Stad Gent neemt al heel wat initiatieven in het kader van de nieuwe visie op landbouw. Zo worden de boerenmarkten financieel ondersteund, krijgen landbouwers subsidies als ze hun bedrijf willen verduurzamen, wordt het principe van de korte keten opgenomen in overheidsopdrachten voor voeding en is er een moratorium op de verkoop van OCMW-landbouwgronden.

Maar er staan ook nieuwe acties op de planning. Zo komt er een nieuwe oproep voor pilootprojecten rond landbouw op pachtvrije OCMW-gronden.

De Stad Gent start ook een project met de landbouwers van het Parkbos om de droogte tegen te gaan, onder meer door het plaatsen van zogenaamde ‘stuwtjes’ in grachten om het water tegen te houden en te sparen.

Tot slot engageert de Stad zich om de nieuwe landbouwvisie mee te nemen in het verlenen van vergunningen voor inrichtingen in agrarisch gebied.

Lees de volledige 'visie op landbouw in en rond Gent

Bekijk het volledige operationele plan met alle acties

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.