Verontwaardiging over boskap UGent

16 September 2021

Verontwaardiging over boskap UGent

UGent wil aan De Sterre nieuwe studentenvoorzieningen bouwen. Daarvoor wil het de bomen rooien die ondertussen op de braakliggende bouwgrond zijn gegroeid. Ook Filip Watteeuw, schepen van Stedenbouw, vindt dat triest, maar hij botst op beperkingen in de Vlaamse wetgeving.

“De problematiek zit grotendeels op Vlaams niveau. Zonevreemde bossen - zoals in dit geval: een bos in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen - worden nog altijd niet beschermd. Een initiatief uit de vorige legislatuur, met de befaamde 'boskaart', werd door de Vlaamse regering uiteindelijk weer ingetrokken,” legt schepen Watteeuw uit.

Daardoor heeft iedereen met een bouwperceel in woongebied of zone voor gemeenschapsvoorziening vandaag nog altijd het recht om daarop te bouwen, inclusief het kappen van aanwezige bomen. Het omgevingsvergunningendecreet legt daarbij geen beperkingen op. "Zolang het project aan alle ruimtelijke en wettelijke voorschriften voldoet, kan de vergunningverlenende overheid, in dit geval de provinciale deputatie, geen vergunning weigeren. Stad Gent, in dit geval adviserende overheid, gaf om die reden dan ook een voorwaardelijk gunstig advies met het verzoek om een aantal bijzondere voorwaarden op te leggen."

 

Wordt er voldoende gecompenseerd?

Ja en nee. Volgens de regelgeving wel. De 4.167 m² bos die verdwijnen worden gecompenseerd door 4.000 m² bijkomende bosuitbreiding op de site zelf. Daarnaast wordt buiten Gent nogmaals 2 maal de oppervlakte gecompenseerd. Het bos wordt dus in feite 3 maal gecompenseerd. Maar deze compensaties kunnen de waarde van de bestaande oudere bomen niet vervangen. En bos dat wordt gecompenseerd buiten Gent, daar heeft de Gentenaar niet veel aan.

Toch wel belangrijk om weten: met het Gentse RUP Groen, dat er vooral kwam dankzij de Groen-fractie, beschermen we op diezelfde site niet minder dan 40.000 m² (!) waardevolle natuur en bos. Dat gebied, waarvan een stukje te zien is op de foto, krijgt dan als bestemming 'natuurgebied'. Dit waardevolle natuurgebied bewaren we voor de toekomst, er zal dus nooit op mogen worden gebouwd.

 

“We moeten absoluut strenger omgaan met ontbossing. En zolang we de wetgeving niet aan onze kant hebben, moeten we op zijn minst zwaar investeren in boomsparend ontwerpen.” Filip Watteeuw schepen van stedenbouw

 

Wat moet er gebeuren om dergelijke ontbossing tegen te gaan?

De Vlaamse minister van Omgeving moet dringend alle kwetsbare bossen planologisch beschermen en zo de ontbossing tegengaan. Dat zou een heel belangrijke stap voorwaarts zijn. In de vorige Vlaamse Regering was daarvoor al een voorstel uitgewerkt. Dat werd toen niet uitgevoerd maar kan nu snel worden hernomen. “We moeten absoluut strenger omgaan met ontbossing,” zegt Filip Watteeuw. “En zolang we de wetgeving niet aan onze kant hebben, moeten we op zijn minst zwaar investeren in boomsparend ontwerpen.”

 

En nu?

Schepen Watteeuw geeft aan dat er ongetwijfeld nog gesprekken zullen zijn met UGent. "Ik begrijp de nood aan betaalbare studentenhuisvesting, maar we kunnen de bekommernis van veel mensen voor dit bos ook niet zomaar negeren. Samen moeten we kijken of en hoe beide zaken gecombineerd kunnen worden."

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.