Verdubbeling van de middelen voor studieondersteuning

28 November 2019

Verdubbeling van de middelen voor studieondersteuning

De Stad Gent trekt jaarlijks 100.000 euro extra uit om via het Onderwijscentrum Gent meer initiatieven rond studieondersteuning van kwetsbare kinderen financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige budget.

"Met deze extra middelen willen we voor meer gezinnen het verschil maken. We weten dat studieondersteuning werkt en de schoolloopbaan van kinderen een boost geeft. Mijn droom is dat we elk kind dat het nodig heeft, kunnen bereiken." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Meer gezinnen bereiken

Studies wijzen uit dat zo’n persoonlijke ondersteuning de ontwikkelingskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen bijzonder ten goede komen. In Gent wordt 22,8% van de kinderen in kansarmoede geboren. Heel wat kansarme kinderen ervaren moeilijkheden bij het maken van huiswerk, waardoor er een grote vraag is naar studieondersteuning. Uit een marktonderzoek van vzw Uilenspel blijkt dat met het huidige aanbod amper 7% van deze kinderen een beroep kan doen op gratis studieondersteuning. Bovendien zijn er in Gent wijken waar nog geen of weinig initiatieven zijn. De extra middelen moeten hier verandering in brengen.

"Met deze extra middelen willen we voor meer gezinnen het verschil maken. We weten dat studieondersteuning werkt en de schoolloopbaan van kinderen een boost geeft. Mijn droom is dat we elk kind dat het nodig heeft, kunnen bereiken." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Expertise delen

Onder studieondersteuning vallen activiteiten rond huiswerkbegeleiding en schoolse ondersteuning, vaak bij de kinderen thuis, soms ook in groep op centrale plaatsen. Dankzij de extra middelen zijn er in Gent enkele kleinere aanbieders die nu hun werking kunnen uitbreiden, net zoals grotere spelers zoals Uilenspel en Kompanjon. Die twee organisaties zullen ook een vorming aanbieden aan alle vrijwilligers. Daarnaast is het de bedoeling dat ze investeren in het delen van expertise en participeren aan cultuur- en vrijetijdsactiviteiten.

Kompanjon vzw

Kompanjon vzw biedt in samenwerking met hogeschoolstudenten studieondersteuning aan ongeveer 200 kinderen. Kompanjon zet in op de versterking van het gezin en bereidt ook toekomstige leerkrachten en welzijnswerkers voor op de diversiteit in de samenleving. Daarnaast speelt de vzw een belangrijke rol in de sensibilisering rond omgaan met kwetsbare kinderen en ouders, zowel in de hogescholen als in basisscholen en welzijnsorganisaties. Dankzij de extra middelen krijgt de organisatie de kans om verder te groeien.

"Door wekenlang bij een kansarm gezin langs te gaan, ontdekte ik dat ongelijkheid enorm in stand wordt gehouden door hoe onze samenleving georganiseerd is." - Student sociaal werk

Uilenspel vzw

Uilenspel vzw biedt studieondersteuning aan ongeveer 250 kinderen en werkt daarvoor samen met vrijwilligers die in de buurt van het gezin wonen. Vrijwilligers bouwen een vertrouwensband op met het gezin, stimuleren de inbedding van het gezin in de buurt en leiden de familie naar de lokale dienstverlening. De vzw werkt ook samen met scholen om het welbevinden van zowel de kinderen en hun gezin als het schoolteam te bevorderen. Uilenspel vzw wil haar werking uitbreiden om zo meer kwetsbare kinderen te ondersteunen.

 "Je bouwt al snel een goede vertrouwensband op met het gezin en dan is er heel veel mogelijk." - Vrijwilligster Anna