Veilige fietsverbinding tussen Sint-Amandsberg en Nieuwe Dokken

07 Februari 2019

Veilige fietsverbinding tussen Sint-Amandsberg en Nieuwe Dokken

Aan de Nieuwe Dokken wordt volop gebouwd aan een nieuw stadsgebouw, inclusief een nieuwe school. Ouders uit Sint-Amandsberg maken zich zorgen over hoe zij en hun kinderen deze school op een veilige manier kunnen bereiken. Raadslid Sara Matthieu kaartte dit aan bij mobiliteitsschepen Filip Watteeuw tijdens het vragenuur van de Gemeenteraad. 

Schepen Watteeuw antwoordde dat hij aan AWV heeft gevraagd om hiervoor een plan uit te werken. AWV ging daarop in en maakte een concept dat rekening houdt met fietsverkeer in twee richtingen tussen de Kleindokkaai en de Antwerpsesteenweg én dat ook al anticipeert op de komst van de Verapazbrug. Want vanaf het moment dat die brug er ligt, moet het doorgaand verkeer op de R40 niet meer via Dok-Noord, maar via de Koopvaardijlaan. Dat concept is nu verder uitgewerkt tot een effectief plan. Er komt een dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde van het dampoortknooppunt tussen de Kleindokkaai en de Antwerpsesteenweg. Hierdoor moeten fietsers niet meer volledig rondrijden. Er komt ook een conflictvrije oversteek ter hoogte van de Koopvaardijlaan, een grotere opstelstrook voor overstekende fietsers en voetgangers aan de zuidelijke boog en een compacter busstation.

AWV wil dit nog uitvoeren tijdens de zomer van dit jaar, zodat de werken klaar zijn tegen het nieuwe schooljaar, wanneer ook de nieuwe school opent.

In april start ook de heraanleg van de Kleindokkaai. Ook die moet klaar zijn tegen september en voorziet een breed fiets- en wandelpad dat naadloos aansluit op de Schipperskaai.