Vaccinatiedag voor scholen

16 September 2021

Vaccinatiedag voor scholen

Op 15 september organiseerde Stad Gent een speciale vaccinatiedag voor scholen en jeugdverenigingen. Een prima gelegenheid om de medewerkers van de contacttracing in het Gentse onderwijs in de bloemetjes te zetten.

De uitgelaten sfeer tijdens deze nazomer laat soms vermoeden dat we corona achter ons hebben gelaten maar de vaccinaties die deze herwonnen vrijheid moeten ondersteunen zijn nog volop aan de gang. Stad Gent blijft zich inzetten om de vaccinatiegraad bij de jongeren nog een duwtje te geven. Zij waren de laatsten die opgeroepen werden en de vaccinatieperiode overlapte grotendeels met de zomervakantie. Daarom organiseerde Stad Gent op 15 september een speciale vaccinatiedag voor scholen en jeugdverenigingen. Ook werden de medewerkers van de contacttracing in het Gentse onderwijs in de bloemetjes gezet voor al hun mooie werk tot nu toe.

Vertrouwensrelatie met de school

Er is nog groeimarge voor de vaccinatiegraad van de 12-17-jarigen in de Gentse scholen. De vaccinatiegraad van de Gentse jeugd is gunstig; op 13 september had maar liefst 76% al minstens 1 prik gekregen. Maar in de Gentse scholen zitten ook veel leerlingen van andere gemeenten. Bovendien zijn (vooral kwetsbare) jongeren soms afhankelijk van de school voor info-verstrekking of praktische ondersteuning. Velen hebben met de school een vertrouwensrelatie en kunnen er terecht met vragen. Scholen gaven aan dat ze hun schouders wilden zetten onder extra ondersteuning voor leerlingen die een vaccin wensten. Het onderwijs heeft immers ook zelf baat bij een afdoende vaccinatiegraad bij de leerlingen: dat vergroot de kans op de continuïteit van de werking.

"We proberen zoveel mogelijk jongeren die zich willen laten vaccineren, een prik te bezorgen. Dat is de beste garantie op een zo normaal mogelijk schooljaar. Daarom organiseerden we een extra vaccinatiedag voor scholen, want elke prik telt." Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd

Focus op jongeren

Scholen hebben verschillende manieren om hun leerlingen te informeren. Het thema kwam in veel klassen ter sprake in de klas of in de nieuwsbrief. Via de CLB’s konden scholen ook een infosessie organiseren voor meer uitleg of om vragen van leerlingen te beantwoorden. Voor extra ondersteuning besloot Stad Gent ook een extra focusdag te organiseren waarop scholen of jeugdclubs met klassen of groepen welkom waren in het vaccinatiecentrum.  Voor jongeren kon het immers drempelverlagend werken dat ze niet op eigen houtje de vaccinatie moesten organiseren en zich konden aansluiten bij de schoolgroep. 10 Gentse scholen tekenden present op de vaccinatiedag! Dank aan de leerlingen, schoolteams en het team in Flanders Expo!

Contacttracers in de bloemetjes

Wie als geen ander de impact van corona op het onderwijs heeft meegemaakt zijn de contacttracers die sinds vorig schooljaar actief zijn. Afgelopen schooljaar waren zij het die de zogenaamde risicocontacten van een positief geteste leerling of leerkracht contacteerden om hen uit te leggen welke maatregelen zij in acht moesten nemen. Zij werden begin september door schepen Decruynaere ontvangen op het stadhuis om hen te bedanken voor hun tomeloze inzet.

Het team van de contacttracers werd aangestuurd vanuit vzw TOPunt, de samenwerking tussen de drie CLB’s (Centra Voor Leerlingenbegeleiding). In normale tijden biedt TOPunt begeleiding aan bij de studiekeuze of organiseert het trajectbegeleiding voor jongeren die de schooldeur achter zich toe dreigen te trekken. Maar in corona kregen ze er de contacttracing als nieuwe taak bovenop. Dankzij de jarenlange samenwerking kon TOPunt snel een team samenstellen en de tracingwerking uitbouwen.

 

"Contacttracers leverden vorig jaar al een huzarenstuk en waren pioniers in het organiseren van de contacttracing op school. Een aantal van hen blijft ook dit schooljaar nog aan de slag." Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd

Het team bestond uit medewerkers van de drie CLB’s. Dat waren maatschappelijk werkers of verplegers, maar evengoed mensen van buiten het CLB of onderwijs. Hun voornaamste opdracht was telefoneren, véél telefoneren met scholen en met ouders. Zij deden hun werk met volle inzet, ook ‘s avonds en tijdens het weekend. Het voorbije schooljaar behandelden ze zo’n 6.000-tal meldingen van positief geteste leerlingen. Daarbij was maart 2021 een absolute piekmaand met 650 meldingen per week waarin dagen van meer dan 100 meldingen per dag. Hoewel velen van het team elkaar het hele schooljaar niet in levenden lijve ontmoetten, werkten ze goed samen en werden ze een hecht team.

Ook dit schooljaar blijft TOPunt vzw met een beperkte equipe de contacten van positieve leerlingen en leerkrachten in kaart brengen. Zij doen dat volgens de regels die Vlaanderen hen oplegt. Ook dit jaar werken ze weer in moeilijke omstandigheden, want de gedragenheid in de maatschappij rond de quarantaines vermindert. Mensen ervaren een kloof tussen de vrijheden die buiten de schoolmuren mogelijk zijn en de richtlijnen die aan leerlingen en leerkrachten opgelegd worden. 

Elke Decruynaere: “Deze contacttracers leverden vorig jaar al een huzarenstuk en waren pioniers in het organiseren van de contacttracing op school. Een aantal van hen blijft ook dit schooljaar nog aan de slag. Corona is – hoewel het soms anders aanvoelt – nog niet bedwongen. We proberen ook nog zoveel mogelijk jongeren die zich willen laten vaccineren, een prik te bezorgen. Dat is de beste garantie op een zo normaal mogelijk schooljaar. Daarom organiseerden we een extra vaccinatiedag voor scholen, want elke prik telt.”

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.