Uitdagingen en kansen voor landbouwsector tijdens coronacrisis

09 April 2020

Uitdagingen en kansen voor landbouwsector tijdens coronacrisis

De coronacrisis hakt er momenteel overal hard in. Maar toch zijn er ook hoopgevende signalen in deze vreemde tijden. Zo lijken heel veel consumenten massaal de korte weg naar de boer te (her)ontdekken. Sommige landbouwers die aan hoeveverkoop doen, zien hun omzet plots spectaculair stijgen. Korte keten initiatieven zoals Boeren & Buren zien de verkoop zelfs verdrievoudigen, en ook bij Voedselteams is er plots een vlotte instroom van nieuwe klanten.

Dat veel mensen nu kiezen voor lekkere en lokale producten is positief, maar brengt ook veel uitdagingen met zich mee. Landbouwers vinden onvoldoende seizoensarbeiders en komen handen tekort om alle bestellingen tijdig klaar te hebben. Landbouwers die leveren aan de horeca zien plots hun afzet wegvallen, en moeten (tijdelijk) op zoek naar nieuwe klanten. Om alle kansen en uitdagingen gekoppeld aan de coronacrisis voor de Gentse landbouwsector op te lijsten, werd afgelopen maandag een extra online Voedselraad georganiseerd onder leiding van schepen Tine Heyse. 21 deelnemers tekenden present.

Deze crisis biedt ook kansen. Tijdens de extra online Voedselraad werd nagedacht over extra maatregelen om de voedselproducenten te ondersteunen. Er zal ook onderzocht worden wat nodig is om de nieuwe korte keten klanten ook na deze crisis rechtstreeks bij de producent te laten kopen. 

Ook zin om te proeven van de korte keten en de Gentse producenten te steunen? Op www.rechtvanbijdeboer.be vind je een overzicht van alle korte keten initiatieven in en rond Gent.