Trendbreuk voor meer sociaal wonen

01 Juni 2023

Trendbreuk voor meer sociaal wonen

De daling is logisch en was ook voorspeld. Een aanzienlijk deel van het patrimonium binnen sociale huisvesting is immers erg verouderd en voldoet niet meer aan de huidige woonnormen.

Deze legislatuur kiezen we resoluut voor meer aanbod van woningen, vooral op de sociale huurmarkt en voor de laagste inkomens. Nooit eerder investeerde Stad Gent zoveel in sociaal wonen. Meer dan 39 miljoen euro investeren we in sociale woningbouw en -renovatie. Geen enkele andere stad doet ons dit na. En toch zien we dat het aantal sociale huurwoningen is gedaald.

Logisch en voorspeld

De daling is logisch en was ook voorspeld. Een aanzienlijk deel van het patrimonium binnen sociale huisvesting is immers erg verouderd en voldoet niet meer aan de huidige woonnormen. De voorbije jaren is dan ook sterk ingezet op renovatie van dit patrimonium. Een deel van het patrimonium is echter zo verouderd dat renovatie niet meer mogelijk is, en er dient gekozen te worden voor afbraak om plaats te maken voor nieuwe kwaliteitsvolle en duurzame sociale woningen.

Voor het realiseren van de grootschalige vervangingsbouw gaan er tijdelijk sociale woningen verloren. Na de realisatie van de nieuwbouw krijgt Gent er echter kwaliteitsvolle sociale woningen bij.

Onnodig te zeggen dat dit grote operaties zijn, waarbij tijdelijk heel wat wooneenheden verloren gaan. Denk maar aan de afbraak voor vervangingsbouw in de Bernadettewijk,  Nieuw Gent en Jubileumlaan. Voor het realiseren van de grootschalige vervangingsbouw gaan er tijdelijk sociale woningen verloren. Na de realisatie van de nieuwbouw krijgt Gent er echter kwaliteitsvolle sociale woningen bij.

Een noodzakelijke daling

De woonmaatschappij Thuispunt Gent stelde een meerjarenplan 2020-2030 op waarin de planmatige aanpak van renovatie en nieuwbouw wordt beschreven. Onderstaande grafiek geeft de evolutie van het patrimonium doorheen de jaren, waarin de huidige daling wordt geïllustreerd. Een noodzakelijke daling om de structurele groei tot 10.500 sociale woningen in 2030 waar te kunnen maken.

Groei op komst

De voorbije jaren werd er veel tijd en energie gestoken in het initiëren van nieuwe projecten, zodat de volgende jaren de effectieve groei naar meer sociale woningen kan ingezet worden.