Transfair-project helpt scholen, leerlingen en ouders bij juiste studiekeuze

22 November 2018

Transfair-project helpt scholen, leerlingen en ouders bij juiste studiekeuze

De UGent, HoGent en Onderwijscentrum Gent bundelden de krachten en dienden met succes het Transfair –project in voor Europese subsidies. Het Transfair-project  wil inzetten op intensieve coachings- en ondersteuningstrajecten in het basis- en secundair onderwijs, met focus op twee aankomstwijken voor derdelanders: in Sluizeken-Tolhuis-Ham en in de binnenstad komen veel niet EU-burgers zich vestigen. De schoolteams krijgen hierbij ondersteuning in hun uitdagende taak om alle leerlingen, met aandacht voor derdelanders, te begeleiden tijdens cruciale transitiemomenten in hun loopbaan.

Acht leerkrachten van het zesde leerjaar in het lager onderwijs en van het tweede leerjaar in het secundair onderwijs hebben ondertussen ‘een maatje’ toegewezen gekregen. Dit is een schoolexterne ondersteuner die de leerkracht vier uur per week mag ‘gebruiken’ om een betere onderwijsloopbaanbegeleiding uit te zetten in zijn school.

In de onderwijsloopbaan van derdelanders blijken vooral de transitiemomenten kritiek te zijn, zo laat wetenschappelijk onderzoek zien. Deze kwetsbare groep komt niet altijd op de meest geschikte plek in het onderwijs terecht, wat gevolgen heeft voor de verdere onderwijsloopbaan en professionele carrière. Voor een stuk ligt dat aan stereotiepe beeldvorming en de onbewuste uitsluitingsmechanismen die daaruit voortkomen, iets wat het TRANSFAIR-project wil aanpakken door in te zetten op kwaliteitsvolle en respectvolle interactie over onderwijsloopbanen.

Schepen Decruynaere: “Kwetsbare leerlingen en hun ouders hebben des te meer nood aan een sterke en langdurige begeleiding van het keuzeproces. Uit onderzoek weten we dat het loont als scholen  aan de slag gaan met hun leerlingen en ouders inzake studieoriëntering. Die goede aanpak willen uitbreiden door leerkrachten heel concreet te gaan ondersteunen.”