Teveel bijenkorven in de stad?

28 November 2019

Teveel bijenkorven in de stad?

De bijen in ons land hebben het moeilijk, onder meer door het gebruik van pesticiden en het verdwijnen van groen. In de steden is er een tegenbeweging bezig: veel mensen willen bijenkorven plaatsen om de beestjes te helpen. Maar wat is de impact hiervan op de wilde bijen? Sara Matthieu zocht het uit.

Het plaatsen van bijenkorven in de stad is tegenwoordig erg populair. Veel mensen willen op die manier helpen de bijenpopulatie op peil houden. Recent Frans onderzoek toont echter aan dat er sprake is van overpopulatie in een aantal steden. Simpel gezegd: er is te weinig groen om zowel de wilde bijen als de nieuwe bijen te kunnen voeden. Daardoor riskeren hommels en solitaire bijen uit te sterven als we niet opletten. Daarom werkt de stad samen met de UGent om het wilde bijenbestand te monitoren. Bij aanvragen voor kasten op het openbaar domein maakt de stad ook steeds de inschatting of er voldoende voedsel aanwezig is. Daarnaast wordt al het openbaar groen zoveel mogelijk natuurvriendelijk beheerd en ingericht. Van kasten op privédomein heeft de stad echter geen overzicht. Sara vroeg bevoegd schepen De Bruycker daarom om zeker ook te sensibiliseren bij burgers om bijenhotels en bijvriendelijke tuinen te promoten. Zo zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld hommels en solitaire bijen ondersteund worden.