Terug naar school

01 September 2022

Terug naar school

1 september is in Vlaanderen traditioneel de eerste schooldag.  Op zo’n 180 Gentse scholen stond een enthousiaste ploeg klaar om onze kinderen en jongeren hartelijk te ontvangen. Er gebeuren elke dag wonderen op onze scholen. Toch staan we ook voor grote uitdagingen.

56.000 kinderen en jongeren

Op 1 september startte het onderwijs voor ruim 56.000 kinderen en jongeren terug op.  

In het basisonderwijs zullen ongeveer 26.600 kinderen starten. Dat aantal zal doorheen het jaar stijgen met de kleuters die tussentijds instappen. Op de schoolbanken van het secundair zullen ongeveer 28.000 leerlingen zitten.

Terwijl het aantal leerlingen in het basisonderwijs een dalende trend kent, zien we in het secundair onderwijs het tegenovergestelde. Tot schooljaar 2027-2028 zal het aantal leerlingen daar groeien.

Onderwijs blijft een fantastische plek

De debatten over onderwijs overschaduwen soms onterecht de fantastische zaken die dagelijks gebeuren op onze scholen. De voorbije weken werd opnieuw hard gewerkt om het schooljaar goed te laten starten en alle kinderen en jongeren warm te ontvangen. Het enthousiasme is merkbaar groot.

Op elke school stond een hele ploeg klaar om onze kinderen en jongeren hartelijk te ontvangen en hen 10 maanden lang kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

"Het is belangrijk om dat te erkennen bij de leraars die nu al het beste van zichzelf geven en mee te geven aan wie overweegt om in te stappen." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Een heel erg gemeende dankjewel aan leraren, directies, ondersteunend personeel, opvoeders, begeleiders, schoolbestuurders, onderhoudspersoneel, vrijwilligers … om dit mogelijk te maken.  Onderwijs blijft een fantastische plek. Laat ons dat niet vergeten.

"Ik zie dagelijks hoeveel goede dingen er gebeuren, hoeveel leerkrachten hun job graag doen en het onderste uit de kan halen voor elk kind. Zoveel zaken lopen uitstekend."

"Het is belangrijk om dat te erkennen bij de leraars die nu al het beste van zichzelf geven en mee te geven aan wie overweegt om in te stappen", Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Het lerarentekort blijft topprioriteit

Zonder leraar, geen les. Op dit moment zijn er nog ruim 100 vacatures in te vullen op grondgebied Gent. Een aanzienlijk deel van die vacatures betreft posities in de vervangingspool van de verschillende netten.

"Vanuit onze regierol creëerden we als lokale overheid een platform van waaruit ondersteunende profielen werden ingezet op de scholen om personeelstekorten op te vangen." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Dat wil zeggen dat die mensen niet op 1 september verwacht worden in een klas, maar dat ze wel nodig zijn om in te springen als er een leerkracht uitvalt wegens zwangerschap, ziekte, verlofstelsel of andere.

De situatie van het lerarentekort evolueert doorgaans negatief naarmate het schooljaar vordert en naarmate schoolbesturen of directies geen vervangers meer vinden. Tekorten die komen, kunnen dan niet meer opgevangen worden.

Oproep aan minister

Schepen Willaert doet een oproep aan minister Weyts om de niet-ingevulde budgetten voor personeel creatiever in te zetten, en aan de lokale besturen toe te kennen.

Stad Gent zou hiermee personeelsleden kunnen aanwerven die scholen mee ondersteunen waardoor die meer armslag hebben om hun onderwijsaanbod te continueren.

"Tijdens de corona-jaren hebben we in Gent getoond dat we met het project Helpende Handen een verschil kunnen maken voor de scholen."

"Vanuit onze regierol creëerden we als lokale overheid een platform van waaruit ondersteunende profielen werden ingezet op de scholen om personeelstekorten op te vangen. Wij willen dat graag via Onderwijscentrum Gent kunnen verder zetten", Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Zij-instromers

Er lopen in Gent verschillende projecten om zij-instromers aan te trekken. Zij-instromers zijn mensen die vanuit een andere sector instromen in het onderwijs. 

Met het project ‘Lesgeven? Test even!’ brengt Onderwijscentrum Gent zij-instromers in contact met scholen waar ze kunnen proeven van een job in onderwijs.  Kandidaten kunnen een halve of volledige dag meedraaien of observeren op één of meerdere scholen. Lesgeven? Test even! | Stad Gent

Ook het Intro-project van Scholengroep Gent (GO Gemeenschapsonderwijs) blijft verderlopen. In samenwerking met VDAB begeleiden ze mensen die een onderwijsdiploma hebben en een overstap of terugkeer naar onderwijs overwegen. https://www.scholengroep.gent/intro-project

Stedelijk Onderwijs Gent: proeftuinen

In het kader van de aanpak van het lerarentekort lanceerde minister Weyts eind vorig schooljaar het proeftuinenproject. Scholen krijgen de kans om in een regelluw kader oplossingen om het lerarentekort aan te pakken, uit te testen.

Het Stedelijk Onderwijs Gent diende twee projecten in. Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs zullen trajecten worden opgezet waarbij de inzet van personeel kan gebeuren binnen een beter afgebakende opdracht, en waarbij ruimte ontstaat om hen in te zetten volgens hun noden en sterktes.

Een voorbeeld: Ook in het secundair zouden we kunnen werken met bepaalde semestervakken. Een leraar zou dan meer lesuren kunnen geven in de ene helft van het schooljaar om tijdens het andere semester te kunnen bijdragen aan een projectwerking of zich te kunnen bijscholen. Het andere semester kan een andere leerkracht dan meer uren geven.

We wachten op fiat van Brussel om de projecten te mogen starten. Er worden voor het project helaas geen Vlaamse middelen voorzien, noch tijdens de testfase, noch voor evaluatie.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.