Terug naar de klas - Heropstart van Gentse scholen in coronatijden

14 Mei 2020

Terug naar de klas - Heropstart van Gentse scholen in coronatijden

De Gentse scholen zijn klaar om een deel van de leerlingen terug naar de klas te roepen. Het is een boutade, maar dat kostte deze keer bloed, zweet en tranen. “Er is de laatste tijd zeer veel van scholen gevraagd. Het is mooi te merken hoeveel mensen, diensten en collega’s mee in de bres springen om scholen daar zeer concreet bij te helpen. Niet alleen met grote woorden maar met concrete daden", zo licht Elke Decruynaere toe.

Wie start wanneer

Een steekproef leert dat 80% van alle Gentse basisscholen op vrijdag 15 mei terug les zullen geven in de klassen. 20% van alle Gentse basisscholen doen dat op maandag 18 mei.

"Ik wens leerlingen en de schoolteams een goeie doorstart in deze speciale omstandigheden.” - Elke Decruynaere

Niet elke school zal van bij de start alle toegelaten leerjaren (1-2-6e leerjaar in basis en 6-7e in secundair) terugroepen naar de schoolbanken. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de risico-analyse die de scholen uitvoerden en van de specifieke schoolcontext op vlak van infrastructuur en medewerkers. 

Bij het buitengewoon basisonderwijs voorzien 4 scholen enkel opvang, 7 scholen voorzien ook lessen. Daar zet men vooral in op les voor de afstudeerjaren. Ook de stedelijke ziekenhuisschool gaat terug open, met 1 op 1 lessen, maar wel terug op alle sites.

“Deze week mogen bepaalde leerjaren terug naar school. Het voelt voor velen aan als een heel bijzondere eerste schooldag. Ik wens leerlingen en de schoolteams een goeie doorstart in deze speciale omstandigheden", aldus schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

Inrichting

De scholen hebben een grondige herinrichting nodig gehad om corona-proof gemaakt te worden. Het naleven van de opgelegde voorschriften is natuurlijk zeer belangrijk. Daarom werden klassen opgesplitst, tot maximum 14 leerlingen per 'bubbel'. Voortaan zit 1 leerling per bank en staan de banken ook op 1,5 meter afstand. In de lagere school dragen leerkrachten een mondmasker, in het secundair geldt dat voor leerlingen én leerkrachten. Speelplaatsen werden verdeeld in compartimenten per bubbel en er werden extra wasbekkens geïnstalleerd om op verschillende tijdstippen doorheen de dag de handen te kunnen wassen. 

De cijfers

Om de scholen tijdens deze coronacrisis te kunnen heropenen zijn er dus héél wat ingrepen gebeurd en materiaal verdeeld! 

  • aanpassing van 44 schoolomgevingen, om ervoor te zorgen dat het mogelijk is er de coronamaatregelen te volgen: 25 tijdelijke schoolstraten, 300 bijkomende fietsstalplekken en ontruiming van de parkeerplaatsen waar dat nodig was. Vrijwilligers helpen bij het afsluiten en openen van de schoolstraten.
  • 14.000 stickers met aanduiding “handen wassen” en “1,5 afstand houden” en pijlen om de looprichting aan te geven ...
  • 350 liter desinfecterende handgel, 170 handwasbakken en 150 plexischermen.
  • Meer dan 75.000 mondmaskers voor elke leerling ouder dan 12 die op Gents grondgebied school loopt en voor elke leerkracht die in onze stad les geeft.
  • 2,8 km nadarhekken en 350 signalisatiepalen.