Tegen woonstbetredingen en voor een solidair Gent

28 Maart 2019

Tegen woonstbetredingen en voor een solidair Gent

Afgelopen gemeenteraad stond het burgerinitiatief geagendeerd dat de Stad vraagt afstand te nemen van het wetsontwerp  rond woonstbetredingen, de zogenaamde ‘achterhuiswet’. Die wet zou het mogelijk maken dat de politie kan  binnenvallen bij mensen die onderdak bieden aan mensen zonder papieren. Fractieleidster Sara Matthieu sprak haar appreciatie uit voor hun engagement en verzekerde dat Groen zich in het parlement zal blijven verzetten tegen het ontwerp. 

"Voor Groen Gent is het immers glashelder: onderdak bieden aan mensen in nood is geen misdrijf." - Sara Matthieu Fractieleider

Voor Groen Gent is het immers glashelder: onderdak bieden aan mensen in nood is geen misdrijf. Het wetsvoorstel dat huiszoekingen naar mensen zonder papieren mogelijk maakt zonder gerechtelijk onderzoek is daarom onaanvaardbaar. Sara: “Als Groen Gent staan we voor een warme, gastvrije stad die Gentenaars ondersteunt wanneer ze hulp aanbieden, in plaats van hen te bestraffen.” Omwille van het feit dat dit federale materie betreft en dat het bewuste wetsontwerp intussen werd ingetrokken verklaarde de gemeenteraad zich onbevoegd over het voorstel. Groen blijft zich evenwel in het federaal parlement krachtig verzetten tegen alle initiatieven die humanitaire hulp aan mensen zonder papieren zouden willen bestraffen.