Succesvolle onderhandelingen: sociaal akkoord bij IVAGO

05 December 2019

Succesvolle onderhandelingen: sociaal akkoord bij IVAGO

Onder het voorzitterschap van Bram Van Braeckevelt bereikte IVAGO, samen met de vakbonden, een akkoord over de nieuwe cao. Die werd afgesproken voor de komende drie jaar.

Onderhandelingen met wederzijds respect

"Vakbondsonderhandelingen bij IVAGO zijn nooit simpel", zegt Bram, verwijzend naar de sociale onrust en stakingen van de voorbije jaren. "Maar het is vlot en vanuit wederzijds respect verlopen. Dat waardeer ik."

Dit akkoord ademt de politieke stijl van schepen Van Braeckevelt: écht in dialoog gaan, het gesprek met open geest aangaan en finaal landen met een akkoord dat iedereen rond de tafel mee verdedigt.

Korte inhoud van de cao

  • Het personeel van IVAGO zal de komende drie jaar een jaarlijkse loonsverhoging krijgen.
  • De koopkracht wordt verder verhoogd via premies voor buitenwerkers en ecocheques voor de anderen. 
  • De aanwezigheid wordt extra aangemoedigd. De jaarlijkse prestatiepremie wordt daarvoor aangepast aan het aantal gewerkte uren. 
  • 15 interimmedewerkers krijgen een vast contract.
  • Voor bedienden wordt een proefproject voor thuiswerk opgezet.
  • De mogelijkheid voor het nemen van één dag spoedverlof wordt ingevoerd.
  • Er wordt geïnvesteerd in de ergonomie, voornamelijk met betrekking tot de inzameling van glas.
  • IVAGO garandeert de werkzekerheid met behoud van de geldende arbeidsvoorwaarden. De partijen verbinden zich ertoe de sociale vrede te respecteren, dat is voor de Gentenaars ook belangrijk. 
  • IVAGO krijgt de volgende jaren de bijkomende middelen om te investeren in een duurzaam afval- en materialenbeleid. Er wordt voorzien in extra personeel voor ondersteuning, de recyclageparken worden tegen 2022 omgebouwd om beter te kunnen inspelen op circulaire economie en er worden extra parkwachters ingezet. Daarnaast komen er ook investeringen in de afvalenergiecentrale en in de verdere digitalisering.

Lees het persbericht hier.