Studieondersteuning werkt!

30 April 2020

Studieondersteuning werkt!

De Gemeenteraad keurde vanavond de overeenkomsten met Kompanjon en Uilenspel goed, voor een groter aanbod van studieondersteuning aan kwetsbare kinderen en jongeren.

Studies wijzen uit dat ondersteuning bij het studeren het verschil maakt. Kinderen uit kwetsbare gezinnen krijgen een boost door de individuele begeleiding. In Gent worden maar liefst 22,8% van de kinderen geboren in kansarmoede.

Elke Decruynaere, schepen van onderwijs: “Het is mijn droom dat elk kind dat het nodig heeft, deze studiebegeleiding kan krijgen. Onderwijs is de trap naar sociale stijging, deze ondersteuning helpt mee de eerste traptrede te verlagen. Met deze uitbreiding zetten we structureel een stap in de goeie richting”.

Deze overeenkomsten maken deel uit van het nieuwe beleid, waarbij Stad Gent jaarlijks 100.000 euro extra voorziet om via het Onderwijscentrum Gent meer initiatieven voor huiswerkbegeleiding te ondersteunen. Dat is maar liefst een verdubbeling van het voorbije budget, met als doel om meer gezinnen in meer wijken te bereiken.

Onder studieondersteuning vallen activiteiten rond huiswerkbegeleiding en schoolse ondersteuning, vaak bij de kinderen thuis. In deze corona-tijden is dit niet mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat deze werking stil ligt. De ondersteuners hebben hun werking corona-proof gemaakt en zijn digitaal aan de slag geslagen met ‘hun’ kinderen. Het aanhouden van deze dienstverlening is heel belangrijk, want we merken dat de jongeren en hun gezinnen heel wat uitdagingen en problemen ervaren. Extra steun is zeker welkom.

Deze steun is niet alleen tijdens de pre-teaching, maar zeker ook wanneer de scholen opnieuw opengaan. Enkel samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in kwetsbare situaties aan boord blijven en geen of zo weinig mogelijk achterstand oplopen.

#samensterk #samentegencorona