Studieondersteuning is meer dan huiswerkklas

09 Februari 2023

Studieondersteuning is meer dan huiswerkklas

"Studieondersteuning is vlag met een heel brede lading. Het vergroten van de slaagkansen op school is de eerste doelstelling." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Doorheen de hele stad zijn meer dan 20 organisaties en honderden vrijwilligers elke week opnieuw in de weer om kinderen en jongeren te helpen met hun schoolwerk. Deze studieondersteuning is meer dan enkel helpen om het huiswerk te maken. De doelstelling is ervoor zorgen dat ze meer slaagkansen hebben en met een diploma de school verlaten.

Honderden vrijwilligers

Studieondersteuning vind je op de meest uiteenlopende plaatsen. Soms zijn deze initiatieven specifiek gericht op het helpen met schoolse vaardigheden, maar evengoed zijn ze verbonden aan een sportvereniging. Ze maken elk eigen afspraken over de verwachtingen, de duurtijd ...

Studieondersteuning kan plaatsvinden bij de kinderen thuis, bij de organisatie of op school zelf. Wat hen wel verbindt, is dat het gaat om mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor kinderen en jongeren die moeilijker hun weg vinden op de scholen. Ook dat is de kracht van al deze werkingen.

Ondersteuning van de ondersteuning

Om deze werkingen mogelijk te maken voorziet de Stad Gent financiële ruggensteun. Evita Willaert: "We hebben een reglement uitgewerkt waarin voorwaarden zijn opgenomen om erkend te worden als initiatief voor studieondersteuning."

"Wie die erkenning heeft, kan rekenen op een financieel duwtje in de rug om de werking verder te kunnen organiseren. Op dit moment zijn er 22 organisaties die we zo kunnen helpen."

Twee grotere organisaties, Uilenspel en Kompanjon, zorgen zelf ook voor de coaching van de vrijwilligers. Ze doen dat niet enkel voor hun eigen vrijwilligers, maar ook voor die van de andere organisaties. Dat gebeurt via online filmpjes, maar evengoed met specifieke vormingen en netwerkmomenten. 

Op bezoek bij Actief en Uilenspel

Uilenspel, Kompanjon en Actief zijn drie grote initiatieven die samen voor de begeleiding van honderden kinderen zorgen. De eerste twee hebben een jarenlange ervaring, expertise en netwerk uitgebouwd.

Actief bestaat intussen ook bijna 10 jaar, maar groeide de voorbij jaren uit tot een nieuwe speler met een eigen invalshoek. "We wilden hen graag extra ondersteunen omdat ze zo'n waardevolle en unieke werking hebben. Na overleg met iedereen werd besloten om tussen Uilenspel en Actief een samenwerking op te zetten waarbij ze ook van elkaar kunnen leren."

"Die samenwerking is pril, maar ik merkte tijdens mijn bezoek de positieve dynamiek tussen beide organisaties", vertelt schepen Willaert.

Uilenspel werkt vooral met vrijwilligers die bij de kinderen en jongeren thuis gaan. Ze begeleiden kinderen in de overgang van de kleuterklas naar het lager onderwijs, maar evengoed de leerlingen die voor een overstap staan naar het secundair onderwijs.

Die schakelmomenten zijn cruciaal in de schoolloopbaan. Er zijn nieuwe omgevingen, mensen, verwachtingen, methodieken ... De vrijwilligers van Uilenspel zorgen ervoor dat die overgang goed kan verlopen.

Bij Actief hebben ze heel wat vrijwilligers met een migratieachtergrond. Ze willen zo aan de kinderen inspirerende voorbeelden tonen in de hoop dat ze voldoende geloven in zichzelf en wat ze kunnen. Ze werken daarvoor ook nauw samen met de scholen.

Niet enkel voor de leerling

Hoewel studieondersteuning gericht is op de leerlingen, gaan deze werkingen veel dieper. De vrijwilligers komen in contact met de gezinnen met veelal een kwetsbare achtergrond. Het is niet uitzonderlijk dat er een band ontstaat tussen beide.

Omdat de vrijwilligers dikwijls ook uit dezelfde wijk komen, ontstaat er ook zo een verbinding in de buurt en wordt het lokale weefsel versterkt.

Verschil maken voor duizenden mensen

Een fiere schepen Evita vertelt: "Studieondersteuning is vlag met een heel brede lading. Het vergroten van de slaagkansen op school is de eerste doelstelling."

"Tegelijk wordt er verbinding gelegd tussen de leerling, het gezin, de vrijwilligers, de scholen en zelfs de buurt. Als Stad kunnen we al deze organisaties alleen maar dankbaar zijn, omdat ze zo de voorbije jaren voor duizenden mensen een werkelijk verschil maakten."

Wil je zelf ook vrijwilliger worden? Kijk dan zeker op de website van Onderwijscentrum Gent. Meer info vind je ook hier.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.