Student in Warme Stad

19 Juni 2023

Student in Warme Stad

'Uit contacten met studenten, onderwijsinstellingen en studentenpsychologen blijkt dat studenten nood hebben aan meer steun, ontmoeting en verbinding. Daarom is het belangrijk om krachten te bundelen en voldoende in te zetten op mentale gezondheid' - Anita De Winter, gemeenteraadslid 

Op de gemeenteraad in mei kwam gemeenteraadslid Anita De Winter tussen n.a.v. de goedkeuring van het samenwerkingsovereenkomst Student in Warme Stad en benadrukte dat we helemaal achter deze constructieve samenwerking staan om onze studenten een hart onder de riem te steken. 👇

 

Sterk studentenbeleid 

Gent is niet alleen een studentenstad, maar - gelukkig - ook een stad met een sterk studentenbeleid. Dat beleid wordt - eerder door voormalig schepen Elke Decruynaere - en nu door schepen Hafsa El-Bazioui - vorm gegeven op basis van een goede samenwerking met de onderwijsinstellingen, met studenten zelf en met de ondersteuning en juiste expertise van onze verschillende stadsdiensten. De samenwerkingsovereenkomst Student in Warme Stad - die goedgekeurd is - is daar een goed voorbeeld van.

De studententijd brengt heel wat veranderingen met zich mee, die een uitdaging kunnen vormen voor het mentaal welzijn van onze studenten. Uit contacten met studenten, onderwijsinstellingen en studentenpsychologen blijkt dat studenten nood hebben aan meer steun, ontmoeting en verbinding. Daarom is het belangrijk om krachten te bundelen en hierop voldoende in te zetten.


Warme Stad 

Verschillende acties rond het mentaal welzijn van kinderen en jongeren zijn gestart vanuit een door Vlaanderen gesubsidieerd pilootproject 'Warme Stad' en op initiatief van het Fonds 'Gavoorgeluk' in 2017. Dit project is niet zoals vele projecten een stille dood gestorven. Tijdens de coronapandemie bewees het initiatief o.a. zijn diensten door ondersteuning van jongeren. Het OverKop-huis in Gent werkt verder als laagdrempelige voordeur voor jongeren met psychische problemen.

En er is ook een vaste samenwerking uit gegroeid tussen alle studentenvoorzieningen van de 5 hogere onderwijsinstellingen in Gent, Logo Gezond+ vzw, Fonds GavoorGeluk en de Stad Gent (Jeugddienst en Dienst Regie Gezondheid en Zorg). Inhoudelijk komt de focus meer en meer te liggen op het preventief werken. Het aanbod wordt uitgewerkt op basis van signalen en noden van studenten zelf, wat een sterk punt is.


Samenwerken zolang het zinvol is 

Opmerkelijk is dat voor deze samenwerking geen extra middelen van de stad gevraagd worden én dat de overeenkomst geen einddatum heeft: dus samenwerken zolang het zinvol is en niet tot het projectgeld op is. 

De website 'Content in Gent' is geĂŻntegreerd in de website 'Student in Gent'. Er is een blok 'Goed in je vel' ontwikkeld. Daar zijn veel preventieve initiatieven en mogelijkheden voor mentale hulp verzameld. Allemaal heel duidelijk en toegankelijk. Met de voorgestelde app KLIK heb je weer zin om student in Gent te zijn: Samen eten? Klik - Samen een babbel? Klik ...

"We staan helemaal achter deze constructieve samenwerking om onze studenten een hart onder de riem te steken." - Anita De Winter, gemeenteraadslid


👉 Want daar blijven we met Groen voor gaan:
meer aandacht voor een geestelijk gezonde samenleving en mentale gezondheid op verschillende plekken en dus ook op school!

 

🔗 Lees hier meer over het standpunt van Groen omtrent mentale gezondheid