Structurele steun voor vluchtelingen

23 Maart 2020

Structurele steun voor vluchtelingen

Tijdens deze coronacrisis ontstaat er heel wat spontane solidariteit en dat is hartverwarmend. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat heel wat middenveldorganisaties zich dag in dag uit, ook voor en na de coronacrisis, inzetten voor de meest kwetsbaren, waaronder vluchtelingen. En dat verdient structurele steun. Op de – eerste digitale – gemeenteraad werden dan ook belangrijke subsidieovereenkomsten afgesloten met Een Hart voor Vluchtelingen en Hand-in-Hand. 

Sinds februari worden er opnieuw vluchtelingen opgevangen op de Renoboot aan de Rigakaai. Verschillende middenveldorganisaties zetten mee hun schouders onder de begeleiding en de verdere integratie van deze nieuwkomers in Gent. 

Een warm onthaal... 

Op initiatief van schepen Coddens (sp.a) sloten Stad en OCMW een overeenkomst met de vzw Een Hart voor Vluchtelingen. Raadslid Evita Willaert: “Een Hart voor Vluchtelingen zorgt in de eerste plaats voor een warm onthaal en startershulp. Via de weggeefwinkel De Olijfboom bieden ze onder andere kledij en verzorgingsproducten aan, maar er worden ook ontmoetingsmomenten georganiseerd en ingezet op het vergroten van het netwerk van deze vluchtelingen.” 

… en integratie 

Schepen De Bruycker, onder andere bevoegd voor Gelijke Kansen en Integratiebeleid, stelde op haar beurt voor om ook de vereniging Hand-in-Hand gedurende de volgende 3 jaar structureel te ondersteunen. Hand-in-Hand ondersteunt erkende vluchtelingen en mensen zonder papieren en zet in op de integratie van deze nieuwkomers in onze samenleving. “Hand-in-Hand draait nu volledig op supergemotiveerde vrijwilligers", licht raadslid Fourat Ben Chikha toe. “Het is een zeer goede zaak dat ze nu in de volgende 3 jaar extra financieel worden ondersteund door de Stad.” 

Vrijwilligers geven het voorbeeld 

Zowel Een Hart voor Vluchtelingen als Hand-in-Hand zijn organisaties opgebouwd door Gentenaars die zich willen inzetten voor de meest kwetsbaren in Gent. Hun tijd, inzet en doorzettingsvermogen zijn onbetaalbaar, maar via deze subsidies willen we hen wel structureel ondersteunen.

 

Foto: Vluchtelingen opgevangen op de Reno en Ivago halen samen zwerfvuil op. (Photo/ID)