Stop de peukenplaag

21 Juni 2019

Stop de peukenplaag

Bram zette het thema van de peukenplaag op de agenda, en krijgt nu bijval. En hoe! Het Gents Milieufront organiseerde een peukenraap in Gent. Na twee uur stond de teller op meer dan 17.000 peuken. Een stevig signaal.

"Ik vind het zeer goed dat het GMF hierover ook mobiliseert. Ik steun de actie volledig. Het signaal is duidelijk: een propere stad maken we samen. Het stadsbestuur en IVAGO doen al zeer veel. Rokers en tabaksproducenten moeten hierin ook hun rol spelen." - Bram Van Braeckevelt

De vervuiler betaalt

De tabaksproducenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen. We blijven aandringen op een gesprek met de sector. De komst van de Europese 'single-use plastics' richtlijn is daarvoor alvast een goede zaak. Maar laat ons niet wachten tot die is omgezet in nationale wetgeving, en nu al samen aan de slag gaan.

 

Een propere stad maken we samen

In Gent nemen we rondslingerende peuken serieus. Het stadsbestuur en IVAGO doen al zeer veel. Er zijn vuilniskorven met asbakken, IVAGO veegt en komt langs met straatstofzuigers, en de horeca moet een zone van 10 meter rond hun zaak proper houden. Maar een gedragsverandering is nodig, ook bij de rokers. De actie van GMF toont alvast aan dat het draagvlak hiervoor zeer groot is. 

Reportage AVS

Bekijk de reportage die AVS maakte over de GMF Peuken Cleanup: