Stadsbestuur bevestigt uitbreiding van de LEZ

18 Februari 2020

Stadsbestuur bevestigt uitbreiding van de LEZ

Op de gemeenteraad van februari bevestigde het stadsbestuur haar ambitie om de Lage-Emissiezone in Gent nog deze legislatuur uit te breiden. Voorstellen van de oppositie om dat tegen te houden, werden door de voltallige meerderheid weggestemd. "Alle Gentenaars verdienen gezonde lucht en dus breiden we de LEZ uit. Maar uiteraard doen we die uitbreiding niet blind en zonder ze goed voor te bereiden," verduidelijkt Schepen van Milieu Tine Heyse.

Op 1 januari 2019 werd in Gent de LEZ ingevoerd. Een keuze van het Gentse stadsbestuur om de luchtkwaliteit in Gent gevoelig te verbeteren. Luchtvervuiling heeft een heel zware impact op onze gezondheid en in het bijzonder op mensen in kwetsbare omstandigheden. Groen en de rest van het stadsbestuur heeft gekozen voor een stapsgewijze invoering, waarbij eerst de binnenstad aan bod kwam. Maar uiteraard stopt de zorg voor gezonde lucht niet aan de stadsring. Ook de woonwijken buiten de R40 hebben daar recht op. En dus besliste het college al in het bestuursakkoord om de LEZ uit te breiden deze legislatuur.

Sociale impact

Bij de voorbereiding van de Lage-Emissiezone werd er door de vorige bestuursploeg een breed pakket van ondersteunende maatregelen uitgewerkt. Nergens in Vlaanderen ging de invoering van de LEZ gepaard met zoveel bijkomende sociale maatregelen zoals slooppremies, subsidies, taxicheques...

Ook bij de uitbreiding van de LEZ gaan we dat doen met veel aandacht voor de sociale gevolgen en een reeks maatregelen om die gevolgen te beperken. - Tine Heyse

"Maar dat betekent natuurlijk niet dat de LEZ geen impact meer heeft op mensen," zegt schepen Tine Heyse. "Daarom gaan we de sociale maatregelen evalueren en bijsturen waar nodig. Ook bij de uitbreiding van de LEZ gaan we dat doen met veel aandacht voor de sociale gevolgen en een reeks maatregelen om die gevolgen te beperken."

Voorbereidende studie

Uiteraard wordt ook de evolutie op vlak van luchtkwaliteit op de voet gevolgd. Er wordt daarnaast een studie gelanceerd om de manier waarop de LEZ wordt uitgebreid, vast te leggen. Die studie gaat dan over welke zones bijkomend kunnen worden opgenomen in de LEZ, over de impact van de LEZ op de bewoners en ondernemers en over welke flankerende maatregelen moeten worden genomen bij de invoer ervan.

Tine Heyse: "Het voltallige stadsbestuur heeft de ambitie herbevestigd om deze legislatuur de LEZ stapsgewijs, doelgericht en met het nodige onderzoek uit te breiden. En dat is nodig want elke Gentenaar heeft recht op gezonde lucht."

 

Letterlijk

De tekst van het akkoord binnen het Gentse college:

De ambitie in het bestuursakkoord voor Gent 2018-2024 is heel duidelijk. We gaan voor een betere luchtkwaliteit in Gent. Daartoe komt er deze legislatuur een uitbreiding van de LEZ. Deze uitbreiding doen we doelgericht en stapsgewijs na een onderzoek.

  1. Om de uitbreiding op een goede, correcte en sociale manier door te voeren, trekken we lessen uit de ervaringen van de huidige lage-emissiezone in Gent. We laten de uitwerking en het effect van communicatie en van sociale en andere flankerende maatregelen van de huidige lage-emissiezone inschatten en evalueren.
  2. We brengen objectivering in het debat op basis van referenties en indicatoren, die de meerwaarde van de invoering van de LEZ op de luchtkwaliteit in vele andere Europese steden hebben aangetoond. Uiteraard wordt ook de evolutie van de luchtkwaliteit in Gent de komende jaren op de voet gevolgd en ontsloten op basis van concrete meetpunten en -resultaten.
  3. Om de modaliteiten van de verdere uitbreiding te bepalen en te verfijnen voeren we dus een studie uit. Zo kunnen mogelijke zonering, volgorde van invoering in mogelijke zones, impact op aantal bewoners en bedrijven/ondernemers, een tijdsplan, sociale en andere flankerende maatregelen worden in kaart gebracht, uitgewerkt en vastgelegd.