Stad wil dat Gentenaars delen in winst eigen windenergie

07 November 2019

Stad wil dat Gentenaars delen in winst eigen windenergie

Gent wil dat burgers delen in de opbrengst van een geplande windturbine op Eiland Zwijnaarde. Die gaat deel uitmaken van een geheel van drie windmolens aan de kruising van de E40 en E17. Als het project groen licht krijgt, staan de windmolens in voor het verbruik van zo'n 8.000 gezinnen.  

Participatie

Begin december dienen de verschillende ontwikkelaars van de windmolens hun vergunningsaanvraag in. In januari start de inspraakperiode. Bij een van de drie windturbines heeft de Stad Gent aandelen via stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Het stadsbestuur heeft beslist om die aandelen open te stellen aan burgers via een coöperatie. Welke coöperatie dat wordt, is nog niet beslist. Daarvoor start de Stad nog een selectieprocedure. Op dit moment is het dus nog niet mogelijk om in te tekenen op de aandelen.

Daarnaast wil de Stad Gent een deel van de opbrengst van de windturbine gebruiken om een sociaal fonds voor energieleningen en -premies te spijzen. Zo delen alle Gentenaars in  de winst van de windturbine, ook de groepen die de financiële middelen niet hebben om te investeren in wind- of zonne-energie.

"Met ons klimaatbeleid willen we zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden in de productie van hernieuwbare energie. Zo verminderen we de afhankelijkheid van externe, vervuilende energiebronnen. En zorgen we ervoor dat de opbrengsten van hernieuwbare energie ook bij burgers en bedrijven uit Gent terechtkomen." - Tine Heyse, schepen voor Klimaat

Infomarkten

Volgens de huidige plannen komen de windturbines op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde, bij Amcor, en aan de site van UGent aan de Proeftuinstraat, naast Ivago. Om buurtbewoners te informeren gaan er in Gent, Zwijnaarde en Merelbeke infomarkten door. Daar krijgen omwonenden een antwoord op hun vragen over slagschaduw, geluid, procedure, timing en participatie.

De infomarkten worden georganiseerd door de verschillende ontwikkelaars: burgercoöperaties Energent en Ecopower (in opdracht van Universiteit Gent), Engie (in opdracht van Amcor) en studiebureau 3E (in opdracht van Wind Isle/NV Eiland-Zwijnaarde). Ook Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent zullen aanwezig zijn om uitleg te geven bij de beleidsvisie over de windprojecten.

Leefbaarheid

Bij de inplanting van de windmolens gaan klimaatbeleid, de leefbaarheid van de buurt en de zorg voor natuur hand in hand. Zo worden slagschaduw en geluidsoverlast tot het strikte minimum beperkt, niet alleen door de de keuze voor de locaties, maar ook  door op gepaste tijdstippen de windturbines stil te leggen. Ook de impact op vogels en vleermuizen wordt op die manier beperkt. Bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen zullen die maatregelen sterk doorwegen. De eerste beoordeling ligt bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

Alle info:

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/windlandschap-e40--cluster-gent-zwijnaarde.html