Stad Gent versterkt mensenrechtenbeleid als antwoord op burgerinitiatief

19 November 2018

Stad Gent versterkt mensenrechtenbeleid als antwoord op burgerinitiatief

Burgers die voldoende handtekeningen verzamelen, kunnen een punt voorstellen op de Gentse gemeenteraad. Begin september diende het Gent actieplatform voor Palestina (GAPP) een voorstel van burgers in bij Stad Gent. De titel luidde: "Gent, Vrij van Israëlische Apartheid". Een internationaal conflict en mogelijke maatregelen bespreken op de Gentse gemeenteraad is geen evidentie, maar gezien de aard van het conflict en de voortdurende schending van internationale rechtsregels, is het wel begrijpelijk dat burgers die vraag stellen.  

Bij de toelichting op de gemeenteraad van oktober, besliste de gemeenteraad enkel die zaken te behandelen waar ze bevoegd voor is, zoals het aankoopbeleid of culturele uitwisseling tussen verschillende lokale overheden. Maar de raad kan geen uitspraken doen over een internationaal conflict, hiervoor bestaan andere en betere fora. Als antwoord aan de initiatiefnemers keurde de gemeenteraad voorbije maandag 8 voorstellen goed die het beleid van de Stad rond de mensenrechten moeten versterken.

Er werd een advies gevraagd van de juridische dienst en de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid. De adviesraad herformuleerde de vragen van het GAPP met een bredere focus op integreren van mensenrechten en het verder uitwerken van een beleid, waarbij zij ook betrokken zouden worden. De juridische dienst stelde formeel dat de wetgeving rond overheidsbestedingen het niet mogelijk maakt bedrijven uit te sluiten op basis van de bezetting van Israël van Palestijnse gebieden. Wel kan in de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht gesteld worden dat de Stad verwacht dat het bedrijf dat de goederen of diensten mag leveren, zich hierbij zal houden aan de mensenrechten. Bij niet-commerciële samenwerkingsverbanden (bv. culturele of sportieve uitwisselingen) kan de Stad dan wel selectiever zijn met welke partner ze wel dan niet wenst samen te werken.

Op basis van die elementen nam Groen het initiatief om democratisch draagvlak te zoeken voor een tekst die de kwalijke rol van Israël als bezetter van Palestina erkent, en tegelijk een pad uit te tekenen om het stadsbeleid aan te scherpen, en mensenrechten meer te laten respecteren. De Gemeenteraad doet daarvoor acht verschillende voorstellen.


Lees hier de volledige tussenkomst van fractieleider Bram Van Braeckevelt.