Stad Gent verkoopt haar landbouwgronden niet

01 December 2022

Stad Gent verkoopt haar landbouwgronden niet

Eind november besliste de gemeenteraad om het moratorium op de verkoop van landbouwgronden in eigendom van het OCMW te verlengen tot eind 2024. Dat betekent dat er tot 2025 geen landbouwgrond wordt verkocht door de Stad. We werken ondertussen verder om een gefundeerde visie uit te werken over hoe we de OCMW-landbouwgronden willen inzetten voor onze Gentse voedselstrategie.

Het stadsbestuur besliste al eerder dat er geen gronden op Gents grondgebied verkocht worden. In 2021 werd er ook afgesproken dat er een tijdelijk moratorium zou komen op de verkoop van landbouwgronden buiten Gent. Dit moratorium wordt nu verlengd tot het einde van deze bestuursperiode.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen. Zo kan in uitzonderlijke gevallen pachtvrije landbouwgrond verkocht worden aan andere overheden, bijvoorbeeld aan de Vlaamse Landmaatschappij voor landinrichtingsprojecten waar de gronden in landbouwgebruik blijven.

Ook voor de aanleg van rioleringen, fietspaden of elektriciteitsleidingen behouden we de mogelijkheid om kleine stroken landbouwgrond te verkopen.

OCMW-landbouwgronden inzetten voor Gentse voedselstrategie?

Het OCMW van de Stad Gent is een van de grootste landbouwgrondeigenaars van Vlaanderen: verspreid over Oost- en West-Vlaanderen ligt 1.600 hectare landbouwgronden die eigendom zijn van het OCMW.

Wist je bijvoorbeeld dat OCMW Gent eigenaar is van 10% van de landbouwgronden op het grondgebied van de gemeente Nazareth?

75% van die landbouwgronden liggen op minder dan 10 kilometer van de Stad. De meeste OCMW-landbouwgronden liggen dus in een van buurgemeenten van Gent. Wist je bijvoorbeeld dat OCMW Gent eigenaar is van 10% van de landbouwgronden op het grondgebied van de gemeente Nazareth?

Voor de Stad Gent is een korte en duurzame voedselketen een van de topprioriteiten in de Gentse voedselstrategie.

Gegronde visie uitwerken

Een van de belangrijkste hefbomen die we als lokale overheid hebben om te zorgen voor een professionele lokale voedseleconomie zijn onze eigen OCMW-landbouwgronden. De komende jaren werken we verder aan een visie op die gronden.

Duurzaam verdienmodel

We proberen een antwoord te formuleren op vragen zoals: welke landbouwgronden zijn nuttig voor onze lokale voedselstrategie, hoe kan het OCMW Gent een duurzaam verdienmodel koppelen aan haar landbouwpatrimonium of hoe zorgen we ervoor dat op ons landbouwpatrimonium effectief stappen gezet worden richting duurzame stadsgerichte landbouwprojecten.

We leggen alle bouwstenen klaar zodat de beleidsploeg in 2025 knopen kan doorhakken over de toekomst van het Gentse OCMW-landbouwpatrimonium. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.