Stad Gent richt integriteitscomité op

11 Maart 2021

Stad Gent richt integriteitscomité op

Het stadspersoneel werkt voor Gent en de Gentenaars. Medewerkers van Stad Gent beoordelen aanvragen, stellen reglementen op, werken met allerlei data van burgers of ondernemingen… Zij hebben best wat impact op Gent en de Gentenaars.

"Integer handelen is dan ook een zaak voor iedereen bij Stad Gent", zegt schepen Van Braeckevelt. "Met de oprichting van een integriteitscomité houden we dit hoog op de agenda".  

Stadspersoneel volgt een deontologische code met richtlijnen om hun job ‘integer’ te doen. Het gaat daarbij bv. om het respectvol omgaan met anderen, het vermijden van belangenvermenging, het omgaan met vertrouwelijke informatie…

"Integer handelen gaat over meer dan beroepseer. Het gaat over het vertrouwen dat we elke dag opnieuw van de Gentenaar krijgen. We willen dat blijven verdienen." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Schepen Van Braeckevelt richt nu een integriteitscomité op. Dat comité zal een eerste aanspreekpunt zijn rond integer handelen, en zal acties opzetten om het belang van integriteit hoog op de agenda te houden. Met o.a. vormingen en trainingen (bv. dilemmatraining) wil het in de eerste plaats preventief werken. Het adviseert daarnaast ook bij vragen rond integriteit en eventuele schendingen daarvan. Indien nodig kan het ook doorverwijzen naar een tuchtcommissie of naar de dienst interne audit voor verder onderzoek. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.