Stad Gent reikt hand naar meest kwetsbare jongeren

19 September 2020

Stad Gent reikt hand naar meest kwetsbare jongeren

Het groeiend aantal kinderen en jongeren in kwetsbare situaties genereert de nood aan meer jeugdwelzijnswerk. Er zijn ook jongeren die in stilte afhaken van het sociaal leven, een eigen overlevingsweg kiezen of een hulpvraag hebben. Stad Gent zet in op de ondersteuning van deze kwetsbare doelgroepen met een open oproep en 4 jeugdstraathoekwerkers. 

Springplank naar de samenleving

Na signalen vanuit het middenveld en de stadsdiensten over jongeren die hulp nodig hebben maar die door geen enkele instelling of organisatie worden bereikt, zet Stad Gent vanaf deze maand 4 jeugdstraathoekwerkers in om terug connectie te maken. Ze zoeken toegang tot de leefwereld van rondhangende jongeren tussen 12 en 26 jaar om hun verbinding met de maatschappij terug aan te halen. Via het bouwen van een vertrouwensband willen ze jongeren een springplank bieden richting maatschappij om hen, op vraag en vanuit de interesse van de jongeren, toe te leiden naar een school, vrijetijdsorganisatie, opleidings- of tewerkstellingsproject.

"Zelfs in de luttele weken dat de straathoekwerkers actief zijn, konden ze al perspectief bieden aan jongeren." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd en Outreachend werken

"Zelfs in de luttele weken dat de straathoekwerkers actief zijn, konden ze al perspectief bieden aan jongeren. Door te observeren, op straat maar ook op Instagram, Tiktok etc., leren ze jongeren en hun gewoonten kennen en komen ze in contact. Wie bijvoorbeeld vaak alleen op straat loopt tijdens schooluren komt snel in beeld. Er kwamen al vragen rond opleidingen. Een straathoekwerker begeleidde een jongere naar de pop-up voor schoolverlaters in de Brabantdam", zegt  Elke Decruynaere, schepen van Jeugd en Outreachend werken.

Uniek in Vlaanderen

Het project, waarvoor Stad Gent jaarlijks €156.000 vrijmaakt, is uniek in Vlaanderen omdat het stadsbestuur zelf investeert in straathoekwerk, daar waar elders vaak het middenveld die rol opneemt. Het project wordt opgezet door dienst Outreachend Werken, die ervaring heeft in het opzoek gaan naar een zeer kwetsbare doelgroep die de verbinding met de samenleving is verloren. Doorheen de jaren is de werking meer georiënteerd geraakt op onder meer mensen met een drugsverslavingsproblematiek, maar nu komen dus ook de jongeren terug in beeld.

Openbare ruimte en sociale media

De jeugdstraathoekwerkers focussen op zich afschermende jongeren die vaak in een groot isolement terecht gekomen zijn. Wat deze jongeren “verbindt”, is een zwaar gevulde rugzak met ervaringen uit hun parcours doorheen maatschappelijke dienstverleningen en instellingen. De jeugdstraathoekwerkers gaan aan de slag in de openbare ruimte, achter gesloten deuren of binnen de virtuele ruimte van sociale media. Ze staan open voor hulpvragen, maar kunnen bvb ook een traject opstarten met gasten die thuis zijn weggelopen en die terug naar een veilige situatie kunnen worden begeleid. Of, zoals aan de Zuid het geval is, aan de slag gaan met de vraag van jongeren naar een eigen jeugdruimte in de buurt. Ze zijn actief in de wijken Gent-centrum, Sint-Amandsberg, Ledeberg en de Watersportbaan.

Open oproep jeugdwelzijnswerk

Via de jeugddienst lanceert Gent ook een open oproep voor jeugdorganisaties die aan de slag gaan met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Door het groeiend aantal kinderen en jongeren in Gent blijft de druk op het bestaande jeugdwelzijnswerk groot. In specifieke wijken en sectoren is een stijgende vraag naar meer kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod, wat gebruikt wordt als hefboom voor de verbinding tussen jeugdhulp en jeugdwelzijnswerk.

"Deze open oproep is een volgende stap in de uitbreiding van het bottom up jeugdwelzijnswerk in Gent." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd en Outreachend werken.

"Deze open oproep is een volgende stap in de uitbreiding van het bottom up jeugdwelzijnswerk in Gent. De Stad wil hiermee jeugdwerkinitiatieven de mogelijkheid bieden om hun werking te professionaliseren. Zelforganisaties die zich richten naar kinderen, tieners en jongeren in kwetsbare situaties krijgen zo de kans om te groeien en zich te versterken", aldus Elke.

(Zelf)organisaties en jeugdwelzijnswerkingen kunnen kandideren in verschillende vormen, bvb om via mobiele jeugdwelzijnswerkers tieners en jongeren in kwetsbare situaties te bereiken of om een kwaliteitsvol jeugdwelzijnsaanbod te voorzien en met de doelgroep aan de slag te gaan. In wijken met een beperkt vrijetijdsaanbod kan meer vrijetijdsaanbod gerealiseerd worden voor kinderen, tieners en jongeren. Organisaties kunnen indienen tot 4 oktober. Op 17 september wordt een speeddate georganiseerd om organisaties de kans te geven samen een dossier in te dienen.

Meer info vind je hier.