Stad Gent past lonen tijdelijk werkloos personeel bij

26 Maart 2020

Stad Gent past lonen tijdelijk werkloos personeel bij

Door de coronamaatregelen is de dienstverlening van Stad Gent aangepast. In sommige diensten worden de activiteiten noodgedwongen afgebouwd, zoals bijvoorbeeld bij de Wegendienst en de Groendienst. Voor het personeel van deze diensten is er daardoor minder werk. Waar mogelijk zorgt Stad Gent voor andere taken binnen de brede stadsorganisatie. Maar dat lukt niet altijd, en dus zitten sommige collega’s zonder werk. Voor hen werkte het stadsbestuur een regeling uit.

"Als werkgever zijn we bezorgd om de gezondheid en het welzijn van ons personeel." - Bram Van Braeckevelt

Voor statutaire ambtenaren bestaat het stelsel van de ‘dienstvrijstelling’, met behoud van loon. Maar contractuelen kunnen daar geen beroep op doen, en vallen terug op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. En dus op maximaal 70% van hun loon. Voor hen doet het stadsbestuur nu een extra inspanning door de lonen bij te passen tot ongeveer 100%. We trekken zo het gelijkwaardigheidsprincipe door voor de eigen medewerkers, ongeacht hun statuut.

Alle medewerkers die vallen onder tijdelijke werkloosheid of dienstvrijstelling blijven wel oproepbaar. Wie niet oproepbaar wil zijn, dient gebruik te maken van het reguliere verlofstelsel.

"Als werkgever zijn we bezorgd om de gezondheid en het welzijn van ons personeel. Voor collega’s in de getroffen diensten zou het terugvallen op 70% inkomen een groot probleem zijn. Voor hen willen we er zijn. Bovendien werken we zo ook het onevenwicht tussen contractuele en statutaire medewerkers weg. Gelijkwaardigheid blijft het uitgangspunt." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Stad Gent past dit systeem niet zomaar toe, benadrukt Bram. 'Het is belangrijk dat collega’s zo veilig mogelijk kunnen blijven doorwerken. Daardoor blijft onze dienstverlening zo goed mogelijk behouden. De creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers, met een hart voor de Gentenaars, daar heb ik alleen maar lof voor.'