Stad Gent organiseert noodopvang om de scholen te ondersteunen

29 Mei 2020

Stad Gent organiseert noodopvang om de scholen te ondersteunen

Sinds maandag 18 mei geven scholen terug les aan een beperkte groep leerlingen. Ook moeten ze opvang voorzien voor die kinderen die daar nood aan hebben en zolang ze niet terug naar de klas kunnen. De combinatie van die taken vormde een hele uitdaging op vlak van ruimte en personeel. Stad Gent sprong op verschillende vlakken bij om de scholen te ondersteunen.

Door de corona-voorschriften, moesten sommige klassen in eerste instantie ontdubbeld worden én was er meer plaats nodig zodat leerlingen op de juiste afstand van elkaar konden zitten. De scholen hebben zich volgens die richtlijnen georganiseerd en functioneerden sedert 18 mei zo. Maar vaak hadden ze niet de plaats om én het onderwijs te organiseren én de opvang. Ook stonden veel meer leerkrachten voor de ontdubbelde klassen, waardoor er mensen te kort waren om de opvang te garanderen.

Hoewel de ruimte-maatregelen binnenkort worden versoepeld, zullen kinderen nog steeds in afgescheiden bubbels verblijven, wat nog steeds druk legt op de beschikbare ruimte in een school. Stad Gent blijft hierin een partner voor de scholen.

Gentse scholen kunnen de hulp inroepen van Stad Gent. Zo kunnen ze kosten recupereren voor extra locaties, ze kunnen extra mankracht krijgen en er werden buurtgebonden opvangplekken aangeboden.

Bij de start werden er 4 zogenaamde buurtgebonden opvangplekken ingericht: in Gentbrugge, Drongen, Zwijnaarde en Malem. Ondertussen zijn er al enkele bijgekomen, door een groeiende vraag bij de scholen.

“Het bleek niet voor alle scholen evident om de ruimte en de medewerkers te vinden om de noodopvang, volgens de richtlijnen, te voorzien. We zijn blij dat we hen hierin kunnen ondersteunen en dat we, met de hulp van onze partners, scholen én ouders kunnen ontzorgen. Mijn dank gaat uit naar allen die, op zo’n korte tijd, zo’n kwalitatief aanbod opgezet hebben.” - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Brede School

Dat het lukt om zo snel en op maat aan de nood tegemoet te komen, is voor een groot deel te danken aan de bestaande vertrouwensrelaties tussen scholen en de socio-culturele partners die in de wijk aanwezig zijn. Scholen werken vaak al samen met organisatoren in hun buurt, in het kader van de Brede School, een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. Brede School Gent, een onderdeel van Onderwijscentrum Gent, speelt hierin vaak een initiërende, trekkende rol en is actief in 10 Gentse wijken.  

2 voorbeelden buurtgebonden opvang

De Porre/Santo Gentbrugge

In Gentbrugge gaat de noodopvang voor de Sportschool en basisschool Sint-Gregorius door in de oude brandweerkazerne naast wijkpark De Porre. Het zijn de creatievelingen van Das Kunst vzw die de kinderen opvangen. De Stad Gent, die al vaak samenwerkt met Das Kunst, riep hun hulp in voor de buurtopvang. Er wordt geknutseld en gespeeld in het park in het thema van, wat dacht u: de brandweer.

Kerk Malem, Brugse Poort

In Malem, de wijk aan de Rooigemlaan, wordt de noodopvang voor Freinetschool Het Eiland verzorgd door Circusplaneet vzw. Daar kunnen de kinderen terecht in de gerenoveerde kerk van Malem. ’s Voormiddags nemen ze gezamenlijk deel aan de aanlooplessen en in de namiddag krijgen ze in de voormalige kerk les in circustechnieken.  

De VRT kwam een kijkje nemen in Gentbrugge.