Stad Gent organiseert aanvullende opvang om scholen te ontlasten

14 Mei 2020

Stad Gent organiseert aanvullende opvang om scholen te ontlasten

Schoolteams kregen door de corona-omstandigheden heel wat extra opdrachten. Voor sommige kinderen voorzien ze, vanaf 15 mei, terug les in de klas, maar ze moeten ook noodopvang blijven voorzien voor bepaalde doelgroepen. Veel scholen geven aan dat ze noch de ruimte, noch de mensen hebben om alles te bolwerken. Stad Gent laat de schoolteams en de kinderen niet in de steek en springt bij.

Duizendpoten

Schoolteams hebben meerdere opdrachten gekregen in deze coronatijden. De noodopvang en het afstandsonderwijs lopen door en nu keren ook bepaalde leerjaren terug naar de klasbanken voor onderwijs ter plaatse.

Al deze opdrachten moeten natuurlijk worden uitgevoerd volgens de veiligheidsrichtlijnen die de hogere overheid oplegt. Veel scholen geven echter aan dat ze noch de ruimte, noch voldoende medewerkers hebben om alles conform in te richten.

Stad Gent ondersteunt de scholen

De Stad Gent springt daarom bij met 4 ondersteuningsmaatregelen, omdat ze de ondersteuning van de scholen, de kinderen én hun ouders hoog in het vaandel draagt.

“Gent blijft inzetten op een sociaal beleid. In het Vlaams draaiboek zijn er mogelijkheden om bepaalde doelgroepen te weren uit de opvang, maar dat doen wij niet. Slechts indien de capaciteit ons verplicht om keuzes te maken, zetten we prioritair in op de doelgroepen die beschreven worden in het draaiboek", zo ligt Elke Decruynaere toe.

"85 Gentenaars hebben al vrijwillig aangegeven te willen bijspringen in de scholen. Deze mensen worden nu een voor een opgebeld om te zoeken naar een match in hun wijk en volgens hun interesses." - Elke Decruynaere

Eerder werd een budget van €75.000 voorzien voor scholen die extra ruimte moeten huren of logistieke kosten (bv. extra poetsbeurten) hebben door de herorganisatie om scholen corona-proof te maken. Er werd ook €100.000 voorzien voor scholen die extra mensen moeten inhuren om de noodopvang mogelijk te maken.

Scholen die bijkomende mensen te kort hebben om hun opvang te organiseren, kunnen nu bijkomend via Stad Gent vrijwilligers oproepen voor opvangtaken in hun gebouwen. Samen met Brede School, het Vrijwilligerspunt Gent Helpt, de Sportdienst, REFU Interim … worden momenteel vrijwilligers bevraagd en gescreend. Deze mensen zullen worden ingezet in de scholen, naast de vaste schoolploeg.

“85 Gentenaars hebben al vrijwillig aangegeven te willen bijspringen in de scholen. Deze mensen worden nu een voor een opgebeld om te zoeken naar een match in hun wijk en volgens hun interesses. Zij zullen worden aangevuld met stagiairs uit de hogescholen, met leerkrachten Deeltijds Kunst Onderwijs, met mensen uit sport- of jeugdanimatie et cetera", aldus Elke.

Aanvullende opvang georganiseerd door Stad Gent

Stad Gent organiseert tot slot ook eigen -aanvullende- opvanginitiatieven: per wijk kan een centrale plek ingericht worden voor noodopvang. Scholen in de buurt die een bepaalde groep leerlingen zelf niet kunnen huisvesten of die personeel te kort hebben, kunnen hun kinderen naar de wijkopvang in hun buurt sturen. Kinderen van een bepaalde school, gaan dus allen naar dezelfde wijkopvang. Ook dat is belangrijk voor hun welbevinden: dat ze zich in hun vertrouwde bubbel bevinden.

Het betreft voornamelijk kinderen uit het 3e, 4e en 5e leerjaar. Scholen zorgen dan in eerste instantie zelf voor de opvang van de leerjaren die wel naar school kunnen komen (1, 2 en 6) en voor hun kleuters (scholen hebben meer aangepaste infrastructuur en spelmateriaal voor kleuters). De wijkopvang kan ook de 3e kleuterklas ontvangen, als scholen aangeven dat dat voor hen zelf niet lukt.

Het Onderwijscentrum Gent coördineert deze oefening. Op dit moment is er -na bevraging van de scholen- een nood aan externe opvang in 4 wijken, namelijk Mariakerke, Gentbrugge, Zwijnaarde en Drongen. De bevraging wordt later herhaald, om eventuele nieuwe noden te detecteren. Het Onderwijscentrum voorziet opvanglocaties in onder meer sporthallen of jeugdlokalen, die voldoen aan de gestelde normen. Deze wijkgebonden opvang verloopt in samenspraak met de scholen. Er wordt bv. een leerkracht van de school uitgenodigd in de opvang, voor de eventuele begeleiding van de preteaching.