Stad Gent neemt belangrijke stappen rond desinvesteren uit fossiele brandstoffen

06 December 2018

Stad Gent neemt belangrijke stappen rond desinvesteren uit fossiele brandstoffen

De Stad Gent streeft klimaatneutraliteit na en wil geen negatieve impact op het klimaat meer. Een consequent klimaatbeleid betekent ook dat we niet meer investeren in bedrijven betrokken in de productie van fossiele brandstoffen. Het Gentse stadsbestuur zette hierrond vorige week een aantal belangrijke stappen door een groot deel van haar pensioenfondsen geleidelijk te desinvesteren uit fossiele brandstoffen.

Tine Heyse: ‘Fier op Gent, dat we nu ook een deel van onze pensioenfondsen desinvesteren uit fossiele brandstoffen, én kiezen voor klimaatvriendelijke beleggingen. Hopelijk krijgt ons Gentse voorbeeld opvolging van andere besturen.’

Het Gentse stadsbestuur paste vorige week haar kader rond beleggingen en financieringen van de Stad aan. In het kader van duurzaam beleggen zijn er nieuwe beslissingscriteria in het beleggingskader van de pensioenfondsen van de Stad Gent opgenomen. Zo wordt er gestreefd naar de maximale afbouw van energieproducenten die betrokken zijn bij fossiele energie en bovendien naar zoveel mogelijk klimaatvriendelijke beleggingen. Tegelijkertijd werd dit geconcretiseerd door een aantal aanpassingen in de beleggingsovereenkomsten. Voor onze zogenaamde Tak 21 beleggingen, waarin het grootste deel van onze pensioenfondsen wordt beheerd, wordt er tegen eind 2021 een afbouw beoogd van de posities in energieproducenten die betrokken zijn in fossiele energie en/of fossiele brandstofreserves aanhouden. Er zullen tevens geen nieuwe posities meer opgenomen worden in de portefeuille. De reserves die overgekomen zijn van Publilec in Tak23, zullen belegd worden in het nieuwe fossielvrije beleggingsfonds 'Candriam Fund Sustainable Equities Europe Fossil Free'. Tijdens de volgende legislatuur willen we hier verder aan werken.