Stad Gent krijgt meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

01 April 2022

Stad Gent krijgt meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

Stad Gent, één van de grootste werkgevers van Oost-Vlaanderen, krijgt een eigen meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Of het nu om pesterijen, intimidatie of discriminatie gaat: het centrale meldpunt moet het makkelijker maken en de klachten beter stroomlijnen, zegt schepen Hafsa El-Bazioui. Voor Groep Gent werken 11000 mensen (dat is Stad Gent inclusief het Gentse onderwijs, de politie, de AGB erfgoed, AGB kunsten en design en het sociaal verhuurkantoor). De meeste medewerkers zijn behoorlijk tevreden over hun werkgever.

Welzijnsbevraging 

Het welzijn van onze medewerkers is erg belangrijk. Om de drie jaar organiseren we een welzijnsbevraging. 68% van de medewerkers geeft aan tevreden te zijn en 44% is zelfs overtuigd ambassadeur van de stad. Een kleine 10% van het personeel heeft eerder een lage organisatietevredenheid gecombineerd met stressklachten. Voor deze medewerkers moeten we extra waakzaam zijn.  

“Je kan kiezen bij wie je langsgaat, iemand van je eigen dienst of elders, dat is erg belangrijk. Vaak komt er dan een oplossing uit de bus door een gesprek of een opleiding, daar zetten we ook hard op in”. Hafsa El-Bazioui - Schepen van Personeel

Bij de vorige enquête werd er specifiek gevraagd naar problemen op vlak van discriminatie, slechts 6,7 procent geeft aan dat op het werk te ervaren. Daarmee doet Gent het objectief goed: de maatstaf in Vlaanderen ligt lager. De Stad Gent wil een zorgzame werkgever zijn. Net zoals de UGent streven wij ook naar een culturele omslag waar nodig. Dat is een werk van lange adem.  

In 2021 waren er bij stad Gent en stedelijk onderwijs 240 klachten over grensoverschrijdend gedrag, van pesterij tot intimidatie. 198 van die klachten waren extern. Voor interne klachten, zijn er een aantal procedures. Je kan een formele klacht indienen, dan kom je terecht bij de preventiedienst. Daarnaast zijn er ook vertrouwenspersonen, dat zijn personeelsleden van verschillende diensten die hun collega’s wegwijs maken in de mogelijke klachtenprocedures en een luisterend oor bieden.  

Eén meldpunt 

Het centrale meldpunt, één telefoonnummer en één e-mailadres, moet die klachten en meldingen nu allemaal stroomlijnen. Dit meldpunt werd in gang gezet door schepen Bram Van Braeckevelt en zal na de paasvakantie gelanceerd worden onder de bevoegdheid van schepen Hafsa El-Bazioui. Zes maanden later wordt er al geëvalueerd. Met het meldpunt krijgen we hopelijk een nog beter zicht waarop we moeten inzetten.

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.