Stad Gent haalt internationale prijs binnen voor lokale voedselstrategie

15 November 2018

Stad Gent haalt internationale prijs binnen voor lokale voedselstrategie

De Stad Gent heeft sinds donderdag 15 november 2018 een nieuwe trofee in haar prijzenkast staan. Gent en Garde, de lokale voedselstrategie van de stad, won 5 jaar na de lancering een eerste (internationale) prijs. Het gaat om de 'Transformative Action Award', een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Sustainable Cities Platform aan steden of regio’s die werk maken van een duurzame samenleving.

Sinds de lancering van haar voedselstrategie in oktober 2013 heeft de Stad Gent samen met vele partners werk gemaakt van een duurzamer voedselsysteem in en rond Gent. Daarmee speelt de Stad in op een internationale tendens, waarbij steden een steeds grotere rol gaan spelen om ervoor te zorgen dat burgers toegang krijgen tot duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel.

In Gent bestaan er al langer verschillende, kleinschalige initiatieven rond duurzame voeding en stadsgerichte landbouw. Met Gent en Garde zet de Stad in op het structureel versterken en verbreden van die bestaande initiatieven. Daarnaast werden er de voorbije jaren nieuwe innovatieve pilootprojecten opgestart.

5 jaar co-creatie

Gent en Garde dankt haar kracht aan de co-creatieve aanpak waarbij een voedselraad (food council), bevolkt door diverse landbouw- en voedselexperts, mee de strategische keuzes van het voedselbeleid bepaalt. De voedselraad adviseert aan de Stad Gent, vormt een klankbord voor het beleid en kan zelf beleidsinitiatieven voorstellen. De rol van de Stad varieert op basis van de behoeftes.

'Gent en Garde is ons ambitieus programma voor een duurzamer lokaal voedselsysteem. We willen dat ons voedselsysteem lokaal, veerkrachtig en eerlijk is. Het is een enorme uitdaging en het vereist inzet van veel stakeholders en verandering op verschillende niveaus. Maar we geloven dat onze aanpak werkt en we zullen ons best doen om dit verder te ontwikkelen in Gent.' — Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Na 5 jaar stedelijk voedselbeleid is het lokale voedselsysteem sterk veranderd. Steeds meer burgers vinden de weg naar de korte keten of eten vegetarisch. Daarnaast zijn verschillende kleinschalige initiatieven ondertussen uitgegroeid tot volwaardige projecten. Zo raakt het Restorestje steeds beter ingeburgerd bij de Gentse horecazaken en wordt er jaarlijks via Foodsavers zo’n 300 ton voedseloverschotten herverdeeld naar mensen in armoede. In Afsnee werd 10 ha OCMW-landbouwgrond ingezet voor lokale voedselproductie en binnenkort wordt er een logistiek platform gelanceerd waar restauranthouders, winkeliers en cateraars lokale landbouwproducten kunnen aankopen.

Transformative Action Award

De Transformative Action award gaat uit het van het Sustainable Cities Platform, gelanceerd in 2016, en is een platform om lokale overheden in Europa te ondersteunen bij hun verduurzaming. Dat doet ze via het aanreiken van diverse instrumenten en richtlijnen en door best practices op te lijsten, die een voorbeeld kunnen betekenen voor anderen. Gent was samen met Bologna (Italië) en Tirana (Albanië) geshortlist en krijgt als winnaar een geldprijs van 10.000 euro.

Lees meer over Gent en Garde