Stad Gent gaat voor klimaatneutrale nieuwbouw- en renovatieprojecten

23 Juni 2022

Stad Gent gaat voor klimaatneutrale nieuwbouw- en renovatieprojecten

Stad Gent heeft haar nieuwe Energieprestatienota voorgesteld voor haar eigen bouw- en renovatieprojecten. Deze nota vervangt de meer dan tien jaar oude laagenergie- en passiefbouwnota. Nieuw in deze Energieprestatienota is dat de opgelegde normen niet enkel voor nieuwbouwprojecten gelden, maar ook voor grote renovatieprojecten. 

"We willen er als stad voor zorgen dat gebouwen nu reeds energiezuinig zijn en geen fossiele brandstof meer nodig hebben. Zo werken we vandaag al aan de toekomst." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Managment

In 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Elk stadsgebouw dat nu gebouwd of grondig gerenoveerd wordt, zal ook dan nog volop in gebruik zijn. Daarom willen we nu al maken dat die gebouwen energiezuinig zijn en geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben.

Door zowel eisen te stellen op het vlak van de energievraag als van hernieuwbare energie en door geen passiefbouw meer op te leggen als methode om die eisen in te vullen, gaat de nota een stuk verder dan de vorige.

Drie grote thema's

"We willen er als stad voor zorgen dat gebouwen nu reeds energiezuinig zijn en geen fossiele brandstof meer nodig hebben. Zo werken we vandaag al aan de toekomst", aldus Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Managment.

De eisen in de Energieprestatienota gaan over drie grote thema's:

  • Hernieuwbare energie: alle gebouwen worden zo gebouwd of gerenoveerd dat ze geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben voor verwarming, koeling, ventilatie, sanitair warm water en verlichting.
  • Energieprestatie: afhankelijk van de aard van de werken worden gebouwen gerealiseerd met een laag E-peil (energiezuinig) en/of een lage U-waarde (goede thermische isolatie) voor alle nieuwe en na-geïsoleerde delen van de bouwschil.
  • Energiezuinige toestellen: in de gebouwen worden energiezuinige lichtbronnen, liften, verwarmingstoestellen en warmwaterbereiders geplaatst om de energievraag van het gebouw te verlagen.

Jaarlijks worden in het beheer van Facility Management Stad Gent een 15-tal bouwdossiers opgestart die aan de richtlijnen in deze nota moeten voldoen. Daar komen nog een aantal projecten per jaar bij van SoGent en van Farys. 

"Onze ambitie is: 100% fossielvrije en superefficiënte gebouwen. Daarmee gaan we verder dan de Vlaamse normen en zijn we on track voor onze Europese doelstellingen. Dat is goed voor het klimaat én zal de stad op termijn veel besparingen opleveren." - Tine Heyse, schepen van Klimaat

Goed voor klimaat en stadskas

"Onze ambitie is: 100% fossielvrije en superefficiënte gebouwen. Daarmee gaan we verder dan de Vlaamse normen en zijn we on track voor onze Europese doelstellingen. Dat is goed voor het klimaat én zal de stad op termijn veel besparingen opleveren", zegt Tine Heyse, schepen van Klimaat.

Met de Energieprestatienota wil de Stad de inspanningen verhogen om de energie- en klimaatambities voor het eigen patrimonium te halen. De eigen ambities zijn:

  • 3% energiebesparing per jaar in de stadsgebouwen
  • 30% van het elektriciteitsverbruik in de stadsgebouwen uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie.

Die ambities zijn helder en in lijn met de Vlaamse, Europese en wereldwijde ambitie. Vlaanderen stelt momenteel het verminderen van het primair energieverbruik van 2,09% voorop, Europa streeft naar -40% CO2 tegen 2030 en klimaatneutraal tegen 2050.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Hier vind je de volledige energieprestatienota terug.

Foto: De eerste steenlegging op school Henri D'haese met de grondbuizen die samenkomen in een collector die op zijn beurt wordt aangesloten op een warmtepomp eens het gebouw er staat.