Sociale economie: Vlaanderen treuzelt, Stad Gent geeft het goede voorbeeld

27 September 2019

Sociale economie: Vlaanderen treuzelt, Stad Gent geeft het goede voorbeeld

Wachten op een job Bram Van Braeckevelt heeft een gouden tip voor de nieuwe Vlaamse regering. Een tip om duizenden mensen in één klap aan het werk te zetten. Het gaat daarbij niet eens om ‘inactieven’. Neen, het gaat om mensen die staan te popelen om te mogen werken. “Meer dan 5.700 mensen wachten in Vlaanderen op een job in het collectief maatwerk, dat zijn de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen. Dat zijn niet zomaar werkzoekenden, het gaat om onze meest kwetsbare mensen.” - Bram Van Braeckevelt Meer dan 5.700 mensen wachten in Vlaanderen op een job in het collectief maatwerk, dat zijn de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen. Dat zijn niet zomaar werkzoekenden, het gaat om onze meest kwetsbare mensen. Mensen met een zogenaamde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, bijvoorbeeld omwille van een verstandelijke beperking, een fysieke handicap of chronische gezondheidsproblemen. De VDAB stuurt deze groep mensen door naar het collectief maatwerk. Deze groep heeft immers recht op een job op maat en extra begeleiding. De Vlaamse overheid subsidieert een deel van die loon- en begeleidingskost. Wrang Maar hier knelt het schoentje (en het knelt verdorie hard!): het collectief maatwerk zit vol. Het zit zo vol dat deze 5.700 mensen thuis zitten te wachten, zonder enige verdere toeleiding naar werk. Het is wachten op Godot en dat is meer dan wrang. Ten eerste omdat de maatwerkbedrijven het komende jaar maar liefst 2.000 extra vacatures kunnen openstellen. Ze zijn er zelfs vragende partij voor. Uit een rondvraag in de sector van koepelorganisaties HERW!N en Groep Maatwerk blijkt bovendien dat de maatwerkbedrijven tegen 2025 meer dan 5.000 extra plaatsen zouden kunnen aanbieden. Ten tweede zijn er terugverdieneffecten. Maatwerkers-in-actie kosten de samenleving minder dan maatwerkers-met-een-uitkering. Afhankelijk van de bron levert dat tot 14.500 euro per maatwerker op voor de samenleving. Dat de besparingen voor het federale niveau zijn en de extra uitgaven voor het Vlaamse, is daarbij maar een schamel excuus. Zelfs in de meest kortzichtige economische logica is dit toch een evidente keuze? Waar wacht men op? Voor wie doen we het eigenlijk? “Terwijl we ons in Vlaanderen te pletter activeren om vacatures in te vullen en onze bedrijven te laten groeien, mogen we niet vergeten dat economie niet alleen draait om groei en winst.” - Bram Van Braeckevelt Terwijl we ons in Vlaanderen te pletter activeren om vacatures in te vullen en onze bedrijven te laten groeien, mogen we niet vergeten dat economie niet alleen draait om groei en winst. Het gaat ook om mensen en het recht op zelfontwikkeling. Een goede job is een sociale hefboom, een manier om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Ook voor mensen met minder ‘kansen’. Laten we dus vanuit die essentie vertrekken en de sociale economie de broodnodige duw in de rug geven. Het aanbod in de sociale economie schiet tekort door een gebrek aan investeringen vanuit Vlaanderen. Het is niet meer dan dat. “De nieuwe Vlaamse Regering kan in de komende legislatuur zo goed als de hele wachtrij voor collectief maatwerk wegwerken. Ik roep de onderhandelaars voor Zweeds II dan ook op om zonder verder uitstel deze scheve situatie recht te trekken.” - Bram Van Braeckevelt Iedereen aan het werk De startnota voor de nieuwe Vlaamse regering stelde een werkzaamheidsgraad van 80 procent in het vooruitzicht. Goed zo. Stad Gent, VDAB en de sociale partners zetten daar via het Gentse Arbeidspact mee de schouders onder. Maar wij, en met ons de 5.700 maatwerkers, rekenen daarvoor ook op jullie. De nieuwe Vlaamse Regering kan in de komende legislatuur zo goed als de hele wachtrij voor collectief maatwerk wegwerken. Ik roep de onderhandelaars voor Zweeds II dan ook op om zonder verder uitstel deze scheve situatie recht te trekken. Daardoor bieden we perspectief en kansen aan de 5.700 maatwerkers in de wachtrij-zonder-einde. Post by Sociaal.Net.

Sociale economie: Stad Gent neemt ook als werkgever haar verantwoordelijkheid

Als Schepen is Bram Van Braeckevelt bevoegd voor zowel Sociale Economie als Personeel. Dat is een interessante combinatie, omdat Stad Gent als werkgever ook hefbomen in handen heeft om de sociale economie te laten groeien. Vanuit die filosofie starten we nu met een eigen maatwerkafdeling. We kunnen dat, omdat Stad Gent erkend is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vaak omwille van een arbeidshandicap, aangepast werk én begeleiding op maat aan te bieden. 

Vanaf eind dit jaar zullen er vijf kwetsbare werkzoekenden op verschillende werkvloeren van het Dienstenbedrijf Sociale Economie aan de slag gaan. Het is de bedoeling dat zij onder begeleiding bijleren en finaal kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. 

"In de Gentse sociale economie zijn in totaal meer dan 1.150 voltijds equivalenten aan de slag. 950 onder hen werken in een van de acht Gentse maatwerkbedrijven." - Bram Van Braeckevelt

Twee maatwerkers worden tewerkgesteld als keukenmedewerker, twee als medewerker bouw en één als distributeur van was en strijk.

Ook los van de 5 maatwerkers die nu in dienst worden genomen, investeert de Stad Gent sterk in de sociale economie. De Stad stelt 130 voltijdse equivalenten te werk in de lokale diensteneconomie en financiert nog eens 47 arbeidsplaatsen bij andere Gentse werkgevers.

Sociale economie in Gent

In de Gentse sociale economie zijn in totaal meer dan 1.150 voltijds equivalenten aan de slag. 950 onder hen werken in een van de acht Gentse maatwerkbedrijven. De anderen zijn tewerkgesteld in de lokale diensteneconomie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om fietsherstelling, tuinonderhoud, buurtsport of poetshulp.