Sensibilisering over het gebruik van de Gentse binnenwateren

28 Februari 2019

Sensibilisering over het gebruik van de Gentse binnenwateren

Schepen voor Toerisme Van Braeckevelt sprak op de gemeenteraad deze week over het toenemend gebruik van de Gentse binnenwateren. Verschillende partijen maken daarvan gebruik: voor transport, toerisme, recreatie… Dit alles heeft steeds meer een impact op de publieke ruimte en natuurlijk ook op het waterecosysteem.

Bij de start van het vaarseizoen zal Bram daarom een sensibiliseringscampagne lanceren. Daarnaast wordt ook op langere termijn gedacht: er moet een effectief watertoerismebeleid komen om de leefbaarheid op en rond het water te garanderen voor iedereen.

"Bij mooi weer zien we het gebruik van onze Gentse binnenwateren sterk stijgen. Voor ieders veiligheid lanceer ik daarom een sensibiliseringscampagne rond de vaarregels bij de start van het vaarseizoen. Om een effectief watertoerismebeleid te kunnen voeren, gaan we ook gesprekken aan met NV De Vlaamse Waterweg, momenteel bevoegd. We willen samen bekijken op welke manier we de leefbaarheid op het water kunnen garanderen.”– Schepen voor Toerisme Bram Van Braeckevelt