Samen voor onze scholen

09 December 2021

Samen voor onze scholen

Onze Gentse scholen leveren meer dan bewonderenswaardig werk. In deze vierde COVID-golf schakelen en puzzelen ze opnieuw zonder ophouden. Het voorbije schooljaar konden scholen al rekenen op de ondersteuning van Stad Gent met het project Helpende Handen. Ook dit schooljaar zorgt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere voor ondersteuning.

Veel scholen zien personeel en kinderen uitvallen. Sommigen door ziekte, anderen omdat ze een hoog-risicocontact hadden en in quarantaine worden geplaatst. Het blijft belangrijk om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen opdat ze het vol houden en de continuïteit van onderwijs kunnen blijven garanderen.

Project 'Helpende handen'

Om dat mogelijk te maken startte de stad Gent in 2020 met het project Helpende Handen. Scholen waar bijvoorbeeld een leerkracht uitvalt, kunnen een beroep doen op vrijwilligers die inspringen om de werking draaiende te houden. De oproep om scholen te helpen bleek erg succesvol en tientallen mensen toonden hun warm hart. Deze vrijwilligers bleken goud waard en vervulden allerlei taken. Ze hielden toezicht in de klas wanneer de leraar vanop afstand les gaf. Ze kwamen voorlezen of begeleidden de klassen in studie met de taken die ze kregen. Het zorgde ervoor dat er minder kinderen thuis moesten blijven, en dat werd gewaardeerd. Soms maakten ze het verschil tussen de school openhouden of sluiten.

Ook in 2022

Elke Decruynaere, schepen van onderwijs, vindt het belangrijk dat we deze tastbare ondersteuning kunnen verderzetten. "Het coronavirus zal zich ook in 2022 laten voelen. Door de positieve reacties vanuit het onderwijsveld is het dan ook duidelijk dat we het project Helpende Handen zullen verderzetten. Ik voorzie het komende jaar 900.000 euro. Dat bedrag zal verdeeld worden onder het Onderwijscentrum Gent en de verschillende onderwijsnetten. Deze inspanning is meer dan een druppel op een hete plaat. De solidariteit vanuit de Gentse bevolking is hartverwarmend.’’

Onderwijscentrum Gent biedt extra ondersteuning

2021 bleek niettemin niet alleen logistiek maar ook inhoudelijk een moeilijk jaar voor velen. Sommigen kinderen raakten achterop en konden best wat extra ondersteuning gebruiken. Vanuit het Onderwijscentrum Gent werden daarom ook logopedisten, psychologen of andere ondersteunende profielen uitgestuurd om scholen en leerlingen te ondersteunen bij leerachterstand. Deze bijstand werd heel erg gewaardeerd door scholen, kinderen en ouders.