Richtkader beheer en verkoop OCMW-gronden

29 April 2021

Richtkader beheer en verkoop OCMW-gronden

Het richtkader beheer en verkoop OCMW-patrimonium legt vast hoe het stadsbestuur de verkoop van OCMW patrimonium zal realiseren. Dat kader werd op de gemeenteraad van april goedgekeurd. Het stadsbestuur verkoopt geen gronden op het grondgebied van Gent. In de eerste plaats verkopen we de bouw- en KMO-gronden buiten Gent. Voor landbouwgronden komt er een 2-jarig moratorium.

Waarom worden gronden verkocht?

Gent staat voor grote uitdagingen op vlak van sociaal wonen. Door een beperkt aandeel van ons passief patrimonium buiten het grondgebied van de stad te verkopen kunnen we investeren in waardevast sociaal patrimonium dat we inzetten om de leefomstandigheden van onze meest kwetsbare Gentenaars te verbeteren. Bijvoorbeeld door de realisatie van sociale en budgetwoningen.

Daarom nam het stadsbestuur de beslissing om een desinvestering te realiseren van 40 miljoen euro uit de verkoop van OCMW-patrimonium buiten Gent. In een maximumscenario wordt op die manier 140 hectare grond verkocht op een totaal van 1.800 hectare. De bestemming voor die gronden is duidelijk: een sociaal beleid voor de Gentenaars.

Dit richtkader verzoent de broodnodige investeringen in sociaal woonbeleid voor onze meest kwetsbare Gentenaars, met onze ambities voor een lokale voedselstrategie" -Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Wonen.

Pas als we met de verkoop van de bouw- en KMO-gronden niet de doelstelling van 40 miljoen euro realiseren worden ook landbouwgronden te koop aangeboden.

Moratorium voor verkoop landbouwgrond

Bovendien worden de komende twee jaar geen landbouwgronden verkocht. Dit 2-jarig moratorium  is belangrijk omwille van twee redenen. Het geeft het stadsbestuur de mogelijkheid om goede vervanggronden te zoeken voor landbouwers die geïmpacteerd zijn door het RUP Groen. Zo zorgen we ervoor dat hun bedrijfsvoering voor de toekomst verzekerd is. En daarnaast kunnen we gedurende dit moratorium ook de tijd nemen om een analyse van ons landbouwpatrimonium te maken binnen en buiten Gent. Het geeft ons de mogelijkheid om criteria op te maken om te bepalen welke landbouwgronden strategisch belangrijk zijn voor de realisatie van onze voedselstrategie en op welke manier we die gronden willen inzetten.  

“Dit richtkader verzoent de broodnodige investeringen in sociaal woonbeleid voor onze meest kwetsbare Gentenaars, met onze ambities voor een lokale voedselstrategie", verklaart Tine Heyse, schepen van Milieu en Wonen. "Het twee jaar durende moratorium op de verkoop van landbouwgronden geeft ons de kans om ons stedelijk landbouwbeleid verder uit te tekenen. Bovendien zullen we binnen 2 jaar al een beter zicht hebben op de resultaten van de verkopen van ander patrimonium, zodat we minder landbouwgronden zullen moeten verkopen.”

 

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.