Respect voor zone 30

29 Maart 2018

Respect voor zone 30

Verkeersveiligheid is een thema waar Gentenaars van wakker liggen. Handhaving van de regels is een absolute voorwaarde  om onze stad verkeersveiliger te maken voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd vervoer. Dit geldt zeker ook in de zone 30 waar over het algemeen heel wat fietsers of voetgangers aanwezig zijn. 

Het GMF controleerde  daarom eerder al zelf naleving van de snelheid binnen de zone 30.  Hun bevindingen stemden niet helemaal overeen met de tot dan gekende cijfers. Voor Groen fractieleider, Bram Van Braeckevelt, een reden om ook nog eens de cijfers rond controle op zone 30 op te vragen bij burgemeester Daniël Termont (sp.a), bevoegd voor politie. 

Uit het uitgebreid antwoord van de politie blijkt dat de politie anders controleert of de snelheid effectief een probleem is, en haar prioriteiten voornamelijk legt in schoolomgevingen en bij de gevaarlijkste zones. Dit is niet altijd waar de meeste overtredingen gebeuren. De cijfers van de politie rond controle op zone 30 zijn daarom ‘beter’ dan die van het Gents Milieu Front na hun experiment met de snelheidsmeter. 

Bram Van Braeckevelt: "Net zoals er bij de gegevens van het GMF zaken te nuanceren zijn, zijn er ook nuances te maken bij de vaststellingen van de politie, bijvoorbeeld dat  ‘Sammeke’ (de LIDAR) wel erg opvalt, dat automobilisten ook afremmen en de metingen van de politie pas beginnen vanaf 36km/uur". 

Toch is de actie van het GMF niet te relativeren. Het zet namelijk verkeersveiligheid en het onveilig rijgedrag van sommigen centraal en dat is fundamenteel. Voor Bram is het cruciaal dat de controle op verkeersveiligheid prioritair blijft en opgedreven wordt. In het belang van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de buurten.