Religieuze hoofddeksels nu toegestaan in helft van de stadsscholen!

28 Augustus 2018

Religieuze hoofddeksels nu toegestaan in helft van de stadsscholen!

Op maandag 3 september gaat de Gentse jeugd terug naar school. In de helft van het stedelijk secundair onderwijs zijn (religieuze) hoofddeksels toegelaten.  

“Elke leerling krijgt de vrijheid om zichzelf te zijn. Ik geloof niet in opgelegde emancipatie” - schepen voor Onderwijs Elke Decruynaere.

Vanaf dit schooljaar horen daar ook de OKAN-school en de Freinetmiddenschool bij. Dat gebeurde na grondig overleg met de Gentse stadsscholen. Die zijn het best geplaatst om het schoolklimaat te evalueren. “Elke leerling krijgt de vrijheid om zichzelf te zijn. Ik geloof niet in opgelegde emancipatie,” zegt schepen voor Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

 Het Lokaal Overlegplatform trok onlangs aan de alarmbel: als de hoofddoek niet toegelaten wordt, zullen getalenteerde jongeren noodgedwongen van school veranderen en een richting volgen die onder het niveau ligt dat ze aankunnen.

Groen verzet zich tegen zo’n verspilling van talent. Nu ook op de Freinetmiddenschool de hoofddoek toegelaten wordt, is er eindelijk een stadsschool waar jongeren met een hoofddoek onderwijs kunnen volgen dat voorbereidt op het ASO en hogere studies.

 “Er zijn moslimmeisjes die ervan dromen om dokter te worden. Er is een sikh-jongen die hoopt ingenieur te worden. Die hoop kan je toch niet de grond inboren, enkel maar omdat die jongeren staan op hun grondwettelijk recht op religiebeleving?” aldus schepen Decruynaere.

Al in 2014 oordeelde de Raad van State dat een algemeen hoofddoekenverbod strijdig was met het Europees Verdrag op de Rechten van de Mens en de Belgische Grondwet.

“Het slechtste wat we kunnen doen, is onze scholen organiseren op basis van angst. Met deze beslissing krijgt élke jongere het onderwijs dat hij of zij verdient,” besluit schepen Decruynaere.

 Zoals nu al bepaald in het algemene schoolreglement, zullen de directies erop toezien dat er ruimte is voor de eigen keuze en dat er geen groepsdruk ontstaat. Als er een sfeer zou ontstaan met verwijten als ‘jij bent een slechte moslima want je draagt geen hoofddoek’, dan zullen de directies meteen ingrijpen.

“Het slechtste wat we kunnen doen, is onze scholen organiseren op basis van angst. Met deze beslissing krijgt élke jongere het onderwijs dat hij of zij verdient,” schepen Decruynaere.