Regels lage-emissiezone aangepast tijdens coronacrisis

26 Maart 2020

Regels lage-emissiezone aangepast tijdens coronacrisis

De Stad Gent past tijdens de coronacrisis de regels van de lage-emissiezone (LEZ) aan: er worden geen boetes meer uitgeschreven. In plaats van een boete krijgen overtreders een brief waarin wordt aangegeven dat het om een tijdelijke maatregel gaat.

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er sinds 18 maart in ons land strenge maatregelen van kracht. Om de impact van het coronavirus op de volksgezondheid te beperken, is het essentieel om zoveel mogelijk binnen te blijven en zich te beperken tot de meest essentiële verplaatsingen. Sinds de maatregelen van kracht zijn, is het openbaar vervoeraanbod en het aanbod van taxi’s sterk verminderd. Daarom past de Stad Gent haar regels omtrent de lage-emissiezone aan. De camera’s blijven actief, maar er worden tijdelijk geen boetes meer uitgeschreven.*

"Ieders gezondheid staat voorop. De Stad Gent wil met deze tijdelijke aanpassing van de LEZ-regelgeving alle mensen die zich inzetten voor de zorg en gezondheid van anderen maximaal ondersteunen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart. Overtredingen op de LEZ-regelgeving die vanaf die datum begaan werden, zullen bijgevolg niet beboet worden. De maatregel geldt zolang de federale crisismaatregelen van kracht zijn", zo zegt Tine Heyse, Gents schepen van Milieu en Klimaat.

Mensen die de Gentse LEZ binnenrijden met een niet-toegelaten voertuig zullen in plaats van een boete een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat het om een tijdelijke maatregel gaat zolang de strengere  coronamaatregelen van kracht zijn. 

*UPDATE: De maatregelen die de Stad Gent heeft genomen om de zorg voor mensen in tijden van de quarantaine te vergemakkelijken worden automatisch verlengd voor de duur van de quarantaine.