Recyclagepark 2.0 beloont de sorteerder

17 Februari 2022

Recyclagepark 2.0 beloont de sorteerder

Onze recyclageparken worden grondig vernieuwd. "Zo zorgen we dat de Gentenaar nog beter kan sorteren, en dat meer van ons afval de grondstof is voor hoogwaardige nieuwe producten. We breiden ook de dienstverlening uit, met een extra openingsdag én avondopening", zegt Bram Van Braeckevelt. IVAGO zal ook de meest recente Vlaamse wetgeving toepassen, waardoor er een niet-betalend en een betalend deel komt op de recyclageparken. De vernieuwingen gebeuren in fases, en starten vanaf 2023.

Klaar voor de circulaire economie

IVAGO streeft ernaar om afvalstromen in te zamelen die zo zuiver mogelijk zijn. Dat is belangrijk in functie van verdere verwerking en recyclage tot hoogwaardige nieuwe producten.

"IVAGO organiseert zich op de circulaire economie door het afval nog zuiverder in te zamelen. En we bieden extra service aan de Gentenaars, met onder andere uitgebreide openingsuren en meer personeel in de parken." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid en voorzitter IVAGO

“Ook de wetgeving stelt – terecht – steeds hogere eisen voor afvalinzameling en -sortering. Om de inwoners van Gent en Destelbergen daar zo goed mogelijk bij van dienst te zijn, gaan we voor een grondige vernieuwing van onze recyclageparken”, zegt Tom Claeys, manager Strategie, Ontwikkeling en Stroombeheer bij IVAGO.

"IVAGO organiseert zich op de circulaire economie door het afval nog zuiverder in te zamelen. En we bieden extra service aan de Gentenaars, met onder andere uitgebreide openingsuren en meer personeel in de parken", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid en voorzitter IVAGO

Extra service

De verbouwingswerken gaan gefaseerd van start vanaf het eerste kwartaal van 2023. De rode draad? Een betere service bieden.

De vaste sluitingsdag op maandag verdwijnt. Bezoekers van het recyclagepark 2.0 zullen dan hun bezoek kunnen reserveren in de periode van 1 maart tot 1 oktober en tijdens de schoolvakanties, telkens tussen 12 en 20 uur. Ook het toegangssysteem wordt gemoderniseerd.

Inwoners van Gent en Destelbergen zullen hun e-ID kunnen gebruiken om het recyclagepark binnen te komen. Het systeem van de 12 gratis toegangsbeurten blijft behouden.

Asbest, grofvuil en grote hoeveelheden betalend

In het recyclagepark 2.0 zullen bezoekers nog beter de weg vinden naar de juiste container. De parken zullen duidelijk worden opgedeeld in een betalende en een niet-betalende zone, met 5 nieuwe tariefgroepen:

  • groen: afval waarvan je een onbeperkt aantal kilo gratis kunt aanbieden;
  • grijs: asbest (betalend vanaf 200 kilo per jaar, via je persoonlijke IVAGO-rekening die je ook gebruikt voor het afval dat je aanbiedt voor de ophaalwagens op je stoep);
  • geel en oranje: gratis aanbieden tot aan een bepaald aantal kilo;
  • rood: het aanbieden van grofvuil wordt betalend (ook via je persoonlijke IVAGO-rekening) vanaf de eerste kilo.

“Dat laatste wordt ons opgelegd door het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, of kortweg het VLAREMA”, legt Tom Claeys uit.

“We zullen vanaf volgend jaar uiteraard extra personeel inzetten om het verhaal van het recyclagepark 2.0 in goede banen te leiden. Alles bij elkaar wordt dit een investering van om en bij de 6 miljoen euro."

Presentatie

Bekijk de presentatie van IVAGO op de commissie MPF hier.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.