Raad van Europa keurt LGBTI+-rapport goed

03 Februari 2022

Raad van Europa keurt LGBTI+-rapport goed

Fourat Ben Chikha, fractieleider voor Groen in Gent en Algemeen Rapporteur voor LGBTI+-rechten, haalde 25 januari een krachtige overwinning binnen in de Raad van Europa. Zijn rapport over de toenemende haat ten aanzien van LGBTI+-personen in Europa werd goedgekeurd met een overweldigende meerderheid van de stemmen.

LGBTI+-rechten staan onder druk in de lidstaten van de Raad van Europa. De afgelopen jaren zagen we een zorgwekkende toename in haatspraak en LGBTI+-foob geweld. De anti-LGBTI+-beweging valt echter niet los te denken van de antigenderbeweging.

Fundamentele mensenrechten worden teruggeschroefd onder het mom van de bescherming van traditionele gezinswaarden. De Covid-pandemie heeft dit enkel nog versterkt.  

Een streep in het zand

“De toename van LGBTI+-fobie in verschillende landen is het resultaat van een samenwerking tussen regeringsleiders, media en in sommige gevallen religieuze leiders”, verklaart Fourat Ben Chikha. Samen vormen ze een soort driehoek om verder het LGBTI+-foob geweld en discours te normaliseren.

"Meer dan ooit is het belangrijk om ons uit te spreken over mensenrechtenschendingen. Vandaag is een belangrijke overwinning voor alle personen die vrezen voor hun veiligheid, zowel binnen Europa als daarbuiten." - Fourat Ben Chikha

"Meer dan ooit is het belangrijk om ons uit te spreken over mensenrechtenschendingen. Vandaag is een belangrijke overwinning voor alle personen die vrezen voor hun veiligheid, zowel binnen Europa als daarbuiten." De resolutie geeft het duidelijke signaal dat LGBTI+-personen er niet alleen voor staan, dat er internationale steun is voor het beschermen en bevorderen van LGBTI+-gelijkheid.

Ben Chikha benadrukt dat we nooit mogen accepteren dat lidstaten hun verplichtingen niet nakomen in het beschermen van minderheden.

LGBTI+-rechten zijn geen ideologie, maar mensenrechten

Het rapport vormt een soort blauwdruk van hoe lidstaten LGBTI+-rechten moeten versterken en bevorderen. Hoe het zelfbeschikkingsrecht van burgers moet vooropstaan, om lief te kunnen hebben wie ze willen liefhebben, om hun gezin te stichten en beschermd te zijn voor alle vormen van discriminatie in de publieke ruimte, woning- en arbeidsmarkt.

Het onderwijs zou daarnaast de eerste plaats moeten zijn waar burgers leren dat het oké is om zichzelf te zijn. Dit kan enkel maar als wie we zijn niet geproblematiseerd wordt of onzichtbaar gemaakt wordt. Bovendien moet sneller werk gemaakt worden van het demedicaliseren van intersekse en trans*personen.

"Gent moet voor iedereen een Safe Space zijn waar je kan zijn wie je bent." - Fourat Ben Chikha

De strijd tegen LGBTI+-fobie kan niet langer vrijblijvend zijn. Lidstaten mogen niet meer accepteren dat er conservatieve krachten zijn die de waardigheid van burgers ondermijnen, uit ideologische motieven. Het gaat hier over mensenrechten, niet over een ideologie.

De internationale gemeenschap speelt meer dan ooit een belangrijke rol. Wat vandaag in Polen en Hongarije gebeurt, belangt ons allemaal aan. Het toont aan dat de emancipatiestrijd van LGBTI+-personen inherent verbonden is aan de bescherming van onze fundamentele mensenrechten.

Het relativeren van LGBTI+-fobie vandaag vormt de motor van het toekomstig geweld tegen LGBTI+-personen.

Het rapport hamert op de nood aan meer solidariteit maar ook collectieve verantwoordelijkheid om een LGBTI+-inclusieve maatschappij te vormen. Waar staan we als de wetgeving met betrekking tot haatmisdrijven nog steeds onvolledig, incoherent of onbestaand is?

Dit rapport legt de bouwstenen voor een LGBTI+-inclusief beleid, het is nu aan de lidstaten om hun politieke en morele verantwoordelijkheid op te nemen door actieplannen en wetgeving in daden om te zetten.

Fourat Ben Chikha engageert zich om dit het komende jaar nauwgezet op te volgen. Hij benadrukt ook dat de goedgekeurde resolutie een overwinning is die toebehoort aan alle activisten en LGBTI+-organisaties die aan dit rapport hebben meegewerkt.

Ook in de Gentse gemeenteraad en commissies volgt Fourat het gelijkekansenbeleid van nabij op. "Gent moet voor iedereen een Safe Space zijn waar je kan zijn wie je bent."

Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.