Quatsch

19 Januari 2023

Quatsch

"De uitdagingen in het onderwijs zijn gi-gan-tisch. De eerste die me nog eens spreekt over de lat, die moet me uitleggen wie die lat zal vasthouden. Zet eerst een leerkracht voor élke klas, dat zou een mooi begin zijn."

De minister van Onderwijs lanceerde afgelopen dagen een onzinnig voorstel om ouders te straffen wiens kinderen het Nederlands onvoldoende beheersen om te starten in het eerste leerjaar. Er barstte meteen een groot debat los in de media en op sociale media. De verontwaardiging ging nauwelijks over de conclusies van de test of over de nood aan remedies. Het ballonnetje van de minister ging met de aandacht lopen. Evita Willaert, schepen van Onderwijs in Gent, geeft hieronder haar kijk op deze zaak.

Slechte reclame is blijkbaar ook reclame? 

Heb je nood aan een bliksemafleider of wil je eens in de media komen: zeg dat je het kindergeld gaat afpakken van de stoute oudertjes. Je weet dat het nergens op slaat, je weet dat experten het omgekeerde stellen, je weet dat dat niet onder je bevoegdheid valt, je weet dat je nooit gehandhaafd krijgt wat je wil bekomen (gaat de minister van onderwijs thuistaal-controleurs op pad sturen om te checken dat alle Vlaamse kindertjes braaf naar Ketnet aan het kijken zijn?).

Maar 't is altijd prijs, altijd gewonnen. Je komt in de pers, je gaat over de tongen en slechte reclame is ook reclame!

Schofferend en polariserend

Als de NVA tussenkomt in onze Gentse gemeenteraad, dan haasten ze zich altijd om 'alleen op de politici' te schieten. Ze prijzen steevast uitvoerig alle ambtenaren, leerkrachten, vrijwilliger et cetera die zich zo hard inzetten.

"De uitdagingen in het onderwijs zijn gi-gan-tisch. De eerste die me nog eens spreekt over de lat, die moet me uitleggen wie die lat zal vasthouden. Zet eerst een leerkracht voor élke klas, dat zou een mooi begin zijn." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Welnu beste NVA, dat zijn duidelijk loze praatjes. Alle mensen die jullie zogezegd niet willen schofferen in de gemeenteraad, die raken jullie dagelijks tot in hun ziel met dit soort van onzin vanuit jullie buik.

Alle kleuterleiders, juffen en meesters, zorgco’s, brugfiguren, de teams en leerbuddies van de studiebegeleiding, alle experten in de hogescholen en universiteiten, in de onderwijscentra, alle initiatieven rond 'Nederlands voor anderstaligen', de armoede-organisaties en alle mensen die zich elke dag dubbel vouwen om iedereen mee te krijgen, om de hele groep aan boord en vooruit te helpen.

Om nog niet te spreken over de ouders over wie het hier gaat. Ik sprak een schooldirecteur die aan het briesen was van woede: "Dit gaan we weeral lang voelen, we gaan energie moeten bijsteken om de moraal op te lappen." Faut le faire, als minister van Onderwijs.

Elk talent telt

De uitdagingen in het onderwijs zijn gi-gan-tisch. De eerste die me nog eens spreekt over de lat, die moet me uitleggen wie die lat zal vasthouden. Zet eerst een leerkracht voor élke klas, dat zou een mooi begin zijn. En zorg dan voor de juiste en gedifferentieerde ondersteuning voor elke leerling. We kunnen ons niet veroorloven om talenten te mislopen, we moeten ze van bij de start elk op hun sterkte koesteren en met liefde opkweken. En dat gebeurt niet meer "zoals in onzen tijd".

"Laten we onze kleuters de tijd geven om zich te ontwikkelen, op die leeftijd maakt een half jaar een wereld van verschil. En voorzie vooral de juiste omkadering, inhoudelijk en financieel." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Spoileralert: de tijden zijn veranderd en het onderwijs moet mee. De minister van Onderwijs moet de scholen de middelen geven om om hedendaags onderwijs te geven én om te gaan met de thema's van vandaag. Meertaligheid is zo'n thema maar de aanpak is nog steeds niet structureel ingebed en gefinancierd door de minister. Als dit ook voor Vlaanderen een prioriteit is, waar blijven dan de Vlaamse centen? 

Natuurlijk zijn we bezorgd over het resultaat van deze kinderen. Maar daar hadden we de Koala-test of de ballonnetjes van Weyts niet voor nodig. We zijn daar in Gent al jaren bezorgd over en we zetten daar dan ook hard op in, met onze eigen Gentse centen wegens gebrek aan Vlaamse hulp. 

Ook belangrijk te weten is dat deze test wordt afgenomen in oktober/november. De test is een momentopname en de ontwerpers van de test geven zelf aan dat het belangrijk is om de resultaten van de test mee te nemen in brede observaties van het kind.

Bovendien is het eigen aan kindjes van die leeftijd dat hun ontwikkeling in sprongetjes komt en niet allemaal op hetzelfde moment. Én er is dan nog bijna een gans schooljaar om hard in te zetten op die schoolse taalvaardigheid Nederlands. 

Laten we onze kleuters de tijd geven om zich te ontwikkelen, op die leeftijd maakt een half jaar een wereld van verschil. En voorzie vooral de juiste omkadering, inhoudelijk en financieel. 

Koala-test

Kunnen we het debat ook zuiver houden? De koala-test peilt uitsluitend naar "de schoolse luistervaardigheid Nederlands van 5-jarige kleuters", herinnerde Kris Van den Branden (KU Leuven) de minister nog eens. "De taal op school is een ander register dan de taal thuis. Het is de taalstimulering die hen door schoolteams wordt aangeboden en de ondersteuning die de minister van Onderwijs biedt aan de schoolteams om aan alle kleuters krachtiger taalonderwijs aan te bieden" die op de voorgrond staan.

"Het is in de scholen zelf dat de eucalyptus te vinden is." Dat is duidelijk, als je het mij vraagt: Waar blijft dat fris-ruikende Taaloffensief, meneer de minister?

'Quatsch' was -geloof ik- het woord waarmee dit floddertje van de dag werd omschreven. Het had gelukkig niet de pretentie te verwijzen naar enige wetenschappelijke onderbouw. Die is er niet, wel integendeel. Ik zou zeggen: de maskers vallen af, maar was dat niet al langer het geval?

Wie meer wil lezen.

En wie de feiten even op een rijtje wil hebben.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden ? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.