Propere Pierkes, die Gentenaartjes

21 December 2023

Propere Pierkes, die Gentenaartjes

"Bewustmaking rond afvalreductie, sorteren, zwerfvuil … het kadert in de doelstellingen rond milieu, maar ook burgerschap."

Vorige week opperde een gemeenteraadslid, in zijn zoektocht om mee na te denken over het indijken van zwerfvuil, de idee dat de Gentse scholen misschien konden worden ingeschakeld om zwerfvuil op te ruimen. Dat is natuurlijk een uitnodiging om even samen te vatten wat er al gebeurt. Maar laat ons ook kijken wat er misschien nog extra mogelijk is.

Bram Van Braeckevelt, schepen openbare netheid, en Evita Willaert, schepen van Onderwijs, formuleerden een gezamenlijk overzicht.  

Samen werken aan oplossingen tegen zwerfvuil

Rondslingerende blikjes, de talrijke sigarettenpeuken overal, zwerfvuil allerhande, wie ergert er zich niet aan? Dat zwerfvuil is niet alleen visueel ontsierend, het beïnvloedt ook ons veiligheidsgevoel en het is ook een regelrechte aanslag op ons milieu. Bijkomend kost het handenvol geld om alles op te ruimen.

De suggestie van het raadslid focuste op wat scholen en kinderen daaraan kunnen doen.

Maar laat ons de blik hier niet verengen tot onze jongsten. We zien allemaal hoe het Citadelpark of de kades langs de Gras- en Korenlei erbij liggen na een zonnige dag.

En we kennen de karrenvrachten afval die langs de steenwegen liggen en de tienduizenden peuken op de straten. Dit is een opdracht voor iedereen. 

"Zwerfvuil vermijden is een opdracht voor iedereen. Je kan onze jeugd daarover sensibiliseren, maar dat begint ook bij de volwassenen die het goede voorbeeld geven." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

"Zwerfvuil vermijden is een opdracht voor iedereen. Je kan onze jeugd daarover sensibiliseren, maar dat begint ook bij de volwassenen die het goede voorbeeld geven", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Scholen sensibiliseren hun leerlingen

Aandacht voor netheid binnen en buiten de schoolmuren is niet nieuw. Elke school vult dat in binnen het eigen pedagogische project.

Er wordt gewerkt rond correct sorteren en rond de impact van zwerfvuil op onder andere het milieu. Veel scholen leveren op eigen initiatief inspanningen om hun schoolbuurt net te houden.

Ze sensibiliseren kinderen en jongeren ook rond het beperken van afval. Alle scholen motiveren hun leerlingen bijvoorbeeld om een herbruikbare drinkbus en brooddoos te gebruiken.

Leerkrachten blinken ook uit in het bedenken van cadeautjes gemaakt uit recup-materialen. Wie kent niet de balpenhouders gemaakt uit huishoudrolletjes of de bustes uit papier-maché? Bijna een traditie bij elke gezinsfeestdag, toch?

"De Gentse scholen zijn zeer actief in de strijd tegen zwerfvuil. Ze besteden ook tijdens de lesuren aandacht aan preventie."

"Kinderen krijgen van jongsaf mee hoe we best afval kunnen vermijden en hoe we afval kunnen recycleren. En zeer velen helpen ook hun schoolomgeving proper te houden." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

"Kinderen krijgen van jongsaf mee hoe we best afval kunnen vermijden en hoe we afval kunnen recycleren. En zeer velen helpen ook hun schoolomgeving proper te houden."

"Ik wil de scholen daarvoor uitdrukkelijk bedanken. Bewustmaking rond afvalreductie, sorteren, zwerfvuil … het kadert in de doelstellingen rond milieu, maar ook burgerschap", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Een aanbod voor scholen

Ook vanuit Stad Gent worden veel acties uitgewerkt. IVAGO bouwde daarvoor een scholenwerking uit. Enkele voorbeelden:

Gentse scholen kunnen een bezoek boeken bij IVAGO of ze kunnen een IVAGO-ambassadeur uitnodigen op school.

1.160 leerlingen uit 33 scholen maakten al gebruik van dit gratis aanbod en allen engageerden zij zich om een Proper Pierke te worden, wat inhoudt dat ze minstens één opruimactie per jaar zullen organiseren.

Bovendien was maar liefst een kwart van de ruim 4.000 deelnemers aan de Gentsche Gruute Kuis een leerling van een Gentse school.

"Ook scholen kunnen een Proper Pierke worden. 30% van de Gentse lagere scholen is dit al, en er is nog plek! Dus wie wil, kan zich zeker nog inschrijven." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Ook namen vier scholen deel aan Operatie Proper, een initiatief van Mooimakers. In dit project wordt een financiële vergoeding voorzien voor scholen en verenigingen met een actieplan rond afvalbeleid.  

“Ook scholen kunnen een Proper Pierke worden. 30% van de Gentse lagere scholen is dit al, en er is nog plek! Dus wie wil, kan zich zeker nog inschrijven!”, zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid.

De Gentse schoolkinderen zijn Propere Pierkes

Naast de initiatieven en acties van IVAGO bieden ook heel wat beheersorganisaties zoals Bebat, Fost Plus, Vlaco en anderen workshops en pakketten aan. Het thema leeft dus, en er wordt al heel wat rond georganiseerd. 

Een overzicht van heel wat opties bundelt IVAGO op haar website. 

Dat neemt niet weg dat het, zoals het raadslid voorstelde, een goed idee is om onze kinderen te blijven sensibiliseren rond netheid in de schoolbuurt en zo ook de buurt te informeren. IVAGO bekijkt graag wat er nog extra kan of waar er nog vraag naar is.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.