Proefproject met bachelors in kinderopvang

21 Januari 2021

Proefproject met bachelors in kinderopvang

In de bevoegde commissie stelde gemeenteraadslid Bert Misplon een vraag over de steun vanuit de Stad voor kwaliteit in de Gentse kinderopvang. Bert las de open brief van het Lokaal Overleg Kinderopvang rond dit thema. Schepen Elke Decruynaere kondigde aan dat de Stad een proefproject aan het ontwikkelen is om meer bachelors aan te trekken in de sector om vacatures binnen de stedelijke kinderopvang te vullen. Dit komt de kwaliteit van de kinderopvang ten goede.

Open brief

Naar aanleiding van enkele reportages in Het Laatste Nieuws en op VTM over incidenten in crèches, schreven enkele leden van Het Lokaal Overleg Kinderopvang begin januari een open brief. Hierin geven ze aan dat wantoestanden moeten aangekaart worden, maar dat daarmee niet de hele sector over dezelfde kant moet geschoren worden.

“Kinderbegeleiders doen gouden werk maar ze verdienen beter: meer waardering, meer ondersteuning en meer tijd per kindje.” - Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

“Die wantoestanden hebben betrekking op een heel beperkt deel van de sector maar ze stellen wel de hele sector in een bijzonder negatief daglicht”, klonk het. “En dit op een bijzonder moeilijk moment voor alle medewerkers in de kinderopvang. De kinderopvang is namelijk gedurende de eerste coronagolf en ook tijdens de schoolvakanties altijd open gebleven. De kinderbegeleidsters en verantwoordelijken hebben het voorbije jaar in bijzonder moeilijke omstandigheden gewerkt, met risico voor hun eigen gezondheid en voor die van hun familie. Velen zijn in quarantaine moeten gaan, waardoor de druk op de overblijvende collega’s nog groter werd.”

Nood aan investering in kwaliteit

“Kinderbegeleiders doen gouden werk maar ze verdienen beter: meer waardering, meer ondersteuning en meer tijd per kindje”, zegt schepen van Opvoeding Elke Decruynaere.

De kinderverzorgers gaven aan dat waardering ver te zoeken is. Kinderbegeleider is het laagst betaalde beroep in Vlaanderen. Bovendien is het aantal kinderen per begeleider veel te hoog. In andere landen is de ratio verlaagd naar maximum 1 begeleider per 5 kinderen, in Vlaanderen is die ratio in 2014 net verhoogd naar 1 begeleider per 8.

Schrijnend tekort aan kinderbegeleiders

Vlaanderen is nu al 20 jaar bezig om nieuwe kinderopvangplaatsen te creëren die goedkoop zijn maar laat achterwege om ook te investeren in kwaliteit van de kinderopvang.

"De inzet van bachelors zal zorgen voor meer handen op de vloer en voor de toevoeging van andere expertise en vaardigheden binnen in onze kinderopvang." - Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Wat de sector nodig heeft zijn hogere lonen, minder kinderen per begeleider en hogere opleidingen. Het beroep in Vlaanderen is onaantrekkelijk en dit alles heeft tot een schrijnend tekort aan opgeleide kinderbegeleiders op de arbeidsmarkt geleid. Sinds 2014 is er nochtans een excellente opleiding Pedagogie van het Jonge Kind, maar door de lage verloning en onvoldoende subsidies voor pedagogische ondersteuning stromen deze goed opgeleide mensen niet door in de sector.

Laagdrempelige instroom

Schepen van Opvoeding Elke Decruynaere nam de brief ter harte en kondigde op de commissie de voorbereiding van een proefproject aan, om het probleem aan te pakken in de kinderdagverblijven en peutertuinen van Stad Gent.

Een van de problemen is dat veel vacatures voor kinderdagverblijven niet ingevuld geraken. De Stad heeft de afgelopen jaren al heel wat initiatieven op poten gezet om aanwervingen te stimuleren, zoals het werken met laagdrempelige instroom. Hierbij krijgen kinderbegeleiders na een intakegesprek een contract van bepaalde duur aangeboden, worden ze intensief begeleid en kunnen ze deelnemen aan de selectieproeven waarmee ze dan doorgroeien naar reguliere tewerkstelling.

Bachelors aanwerven

“Ik hoop in de komende twee jaar dertig bachelors aan te werven. Die inzet zal zorgen voor meer handen op de vloer en voor de toevoeging van andere expertise en vaardigheden binnen in onze kinderopvang. We hopen dat Vlaanderen het voorbeeld steunt zodat dit ook in andere kinderdagverblijven kan”, Elke Decruynaere.

"Ons Departement HR doet alles om dit experiment te helpen slagen. Wat wij hier doen, kan model staan voor Vlaanderen." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Binnen dit project wordt de pool van werkkrachten nu verbreed door aanvullend ook bachelors aan te werven. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die net afstudeerden uit de opleiding ‘Pedagogie van het Jonge Kind’, waar de brief ook over sprak.

Pionier in Vlaanderen

"Bachelors zijn momenteel zeer beperkt tewerkgesteld in de sector als kinderbegeleider omdat er op Vlaams niveau geen barema’s vastgelegd werden voor hen. Ze kunnen momenteel dus wel werken in de sector, maar zonder de verloning op bachelor-niveau. Hierdoor stromen zij snel weer uit om verantwoordelijke te worden of te kiezen voor tewerkstelling in een geheel andere sector", aldus Elke Decruynaere.

De Stad Gent speelt een pioniersrol door bachelors aan te werven als kinderbegeleider en ze ook zo te verlonen. Dat is uniek Vlaanderen, maar sterk ingeburgerd in veel andere Europese landen. De eerste aanwervingen zouden moeten gebeuren vanaf juni 2021.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.