Positieve evaluatie Gents Winterplan

16 Mei 2019

Positieve evaluatie Gents Winterplan

Het Gentse winterplan voor dak- en thuislozen werd op 15 mei op de gemeenteraadscommissie geëvalueerd. De evaluatie toont aan dat laagdrempelige opvang nodig blijft, dat de meest acute noden van daklozen werden opgevangen en dat er in vergelijking met vorig jaar minder gezinnen en minder unieke gebruikers gebruik maakten van de nachtopvang.

Stad Gent en het OCMW zetten samen met partners alles op alles om dak- en thuislozen het hele jaar door zo goed mogelijk te helpen. Tijdens de winter zorgt een winterplan voor extra aanbod en hulpverlening. Zo kwamen er tussen 19 november 2018 en 17 maart 2019 40 extra bedden bij in het Baudelohof, naast het reeds bestaande aanbod bij CAW Nieuwland (40 bedden) en Huize Triest (25 bedden). Tijdens de winterperiode waren de bedden voor 93% bezet.

Raadslid Evita Willaert hamerde op de commissie op het belang om blijvend hard te werken aan structurele oplossingen en om de aanbevelingen die de organiserende partners in de evaluatie formuleerden grondig te onderzoeken.  

"Dit stadsbestuur investeert jaarlijks 1,6 miljoen euro in het Gents Winterplan, waarvan de federale overheid slechts 50.000 euro betaalt. Dat kan beter. We rekenen ook op meer inspanningen van Vlaanderen en een uitbreiding van het aanbod van sociale woningen.” - Evita Willaert

“Het is een serieuze stap vooruit dat Huize Triest ook buiten de winternachtopvang 7/7 nachten open zal zijn. Maar zowel voor de nachtopvang zelf als voor die structurele oplossingen moeten de bovenlokale overheden ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dit stadsbestuur investeert jaarlijks 1,6 miljoen euro in het Gents Winterplan, waarvan de federale overheid slechts 50.000 euro betaalt. Dat kan beter. We rekenen ook op meer inspanningen van Vlaanderen en een uitbreiding van het aanbod van sociale woningen.”

Een goede samenwerking en toeleiding is essentieel. Zo organiseerde Dienst Outreachend Werken nachtpatrouilles om slaapzakken en soep uit te delen. Waar nodig werd ook medische hulp geboden aan buitenslapers, en ze werden ook toegeleid naar verdere hulpverlening of de nachtopvang. Want ondanks de goede resultaten van het Winterplan zijn er helaas nog altijd mensen die buiten slapen. Sportaround organiseerde wekelijks activiteiten voor kinderen in de Warme Winter voor Gezinnen. Ook de samenwerking met vrijwilligers van Enchanté en Refu Interim verliep vlot.