Poco Loco heeft toekomst

05 December 2019

Poco Loco heeft toekomst

Poco Loco Nieuw Gent is een laagdrempelig huis voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Velen onder hen hebben de weg ernaartoe al gevonden. Maar omdat er geen duidelijkheid was over de nabije toekomst, vroeg Anita Dewinter naar de plannen van de Stad.

Het aanloophuis heeft het voorbije jaar in de wijk zijn nut al bewezen. Een 80-tal mensen, die anders onder de radar van de hulpverlening blijven en mogelijks voor overlast zorgen, vinden hun weg naar  Poco Loco. Een medewerker, met psychiatrische expertise, helpt de bezoekers  hun weg vinden in onze complexe samenleving. Het aanloophuis Poco Loco in Nieuw Gent is heel laagdrempelig en bereikbaar, de mensen kunnen er met al hun vragen terecht. Het is een plek waar mensen met psychische problemen welkom zijn en gerespecteerd worden. Van daaruit kan men ‘kwartier maken’: aansluiting vinden in de buurt, eventueel (vrijwilligers)werk zoeken, alle soorten samenlevingsproblemen aanpakken ...

Dit belangrijk project werd mee door de stad gesubsidieerd en de subsidies zijn voorzien tot 30 juni.

“En wat daarna?” wou Anita van bevoegd schepen Coddens weten?

"Is er in het meerjarenplan een verdere subsidiëring voor de medewerker voorzien en kan de Stad mee in middelen voorzien om de huidige uitgeleefde locatie te verbeteren?"

De schepen kon bevestigen, Poco Loco kan verder rekenen op de stad voor subsidiëring van de medewerker. In een latere fase zal Poco Loco een plek krijgen in het stadvernieuwingsproject Nieuw Gent.