Pleidooi voor meer plaatsen in de kinderopvang

16 Mei 2019

Pleidooi voor meer plaatsen in de kinderopvang

Meer, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang: dat vraagt schepen Elke Decruynaere aan de volgende Vlaamse Regering. Elke roept naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin en een enquête van de Gezinsbond de volgende Vlaamse Regering op om meer te investeren in de kinderopvang.

In meer dan drie op de vier gezinnen blijkt de combinatie werk – gezin moeilijk. Gezinnen vragen meer tijd bij hun kinderen én betere kinderopvang.

Bovenstaande bleek ook al uit een onderzoek van Stad Gent naar de noden van gezinnen voor buitenschoolse opvang en vrije tijdsactiviteiten.

Elke Decruynaere: "Zowel de opvang van de allerkleinsten als goede buitenschoolse opvang is een topprioriteit voor gezinnen. Dat zou het ook voor de volgende Vlaamse Regering moeten zijn."

Het aantal opvangplaatsen voor baby’s en peuters in Gent was nog nooit zo groot. In 10 jaar tijd kwamen er bijna 1.100 opvangplaatsen bij. Gent is daarmee een prima leerling in Vlaanderen. Toch blijft het belangrijk dat de volgende Vlaamse Regering voldoende budget voorziet voor de 10.300 baby’s en peuters die Gent vanaf 2023 verwacht. De afgelopen jaren kwamen er in Gent 250 extra opvangplaatsen voor baby’s en peuters bij. De komende jaren hebben we vijf keer zoveel extra plaatsen nodig om voor alle gezinnen die opvang zoeken, een plekje te hebben. Opvang is belangrijk voor de ouders die werken of een opleiding volgen, maar ook voor de baby’s en peuters zelf, voor wie de ontwikkeling dankzij goede opvang een boost krijgt.

Als lokale overheid rekenen we op de Vlaamse Regering om, als bevoegde overheid, haar verantwoordelijkheid op te nemen. Niet alleen moeten voldoende plaatsen gesubsidieerd worden, ook de betaalbaarheid en de kwaliteit (met minder kinderen per kinderbegeleider) moeten centraal staan. Stad Gent zit ondertussen niet stil. We investeerden vorige legislatuur 1,4 miljoen euro voor het prefinancieren van extra opvangplaatsen, in afwachting van Vlaamse subsidies. En we schrijven, samen met de sector, een memorandum voor de volgende Vlaamse Regering. Daarin pleiten we, naast voldoende subsidies voor meer, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang, ook voor een meerjarenplanning en een meerjarenbudget.

Ook voldoende buitenschoolse opvang en vrije tijdsactiviteiten voor kinderen na de schooluren is een uitdaging voor de volgende regering. En ook daar neemt Stad Gent haar voortrekkersrol op. Er is een proefproject opgestart in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, met 42 extra plaatsen in de buitenschoolse opvang en de inzet van Brede School om meer culturele en sportieve activiteiten te organiseren in intensieve samenwerking met de buurtscholen en de partners uit de wijk. Met als opzet het doorbreken van de schotten tussen school, opvang en vrije tijd in een ‘kwalitatieve kinddag’.

Elke lanceerde haar oproep in een artikel van Het Laatste Nieuws. Je vindt het integrale artikel hier terug.