Plantrekkerij: plannen voor jongeren

25 Februari 2019

Plantrekkerij: plannen voor jongeren

Het jeugdparlement is één van de vele investeringen voor kinderen en jongeren in Nieuw Gent dit jaar. Het stadsvernieuwingsproject, dat nu volop in ontwikkeling is, zal ook op jongeren uit Nieuw Gent impact hebben. We vinden het belangrijk om dit niet over de hoofden van de jongeren te laten gebeuren en in te zetten op een participatietraject met hen. 

"Met Plantrekkerij zetten we een participatieproject op voor (kwetsbare) jongeren in Nieuw Gent. Via dit project en de hieraan gekoppelde ondersteuning kunnen de jongeren eigen voorstellen voor hun buurt realiseren," besluit Elke Decruynaere.

Daarom wordt budget vrijgemaakt voor de “Plantrekkerij”, een participatieproject voor en door jongeren. Het zijn plantrekkers, voortrekkers, touwtrekkers,... met veel goesting om mee na te denken over de toekomst van Nieuw-Gent. Jongeren krijgen zelf een budget om zelf rond hun thema onderzoek te doen, workshops te volgen, concrete ingrepen te doen die de buurt ten goede komt, optredens te organiseren … Het project wordt uitgewerkt door Larf!, de cultuureducatieve organisatie waar kinderen en jongeren centraal staan, ongeacht hun origine, achtergrond of talent.

De Plantrekkerij rondt het jaar af met een tentoonstelling waarbij ze zichtbaar maken wat ze het afgelopen jaar gerealiseerd hebben en welke nieuwe thema's ze naar voor schuiven voor de toekomst.

"Met Plantrekkerij zetten we een participatieproject op voor (kwetsbare) jongeren in Nieuw Gent. Via dit project en de hieraan gekoppelde ondersteuning kunnen de jongeren eigen voorstellen voor hun buurt realiseren," besluit Elke Decruynaere.