Plaats voor kinderen en jongeren

07 April 2022

Plaats voor kinderen en jongeren

15 jaar geleden pionierde Stad Gent op vlak van kind- en jeugdvriendelijke publieke ruimte met het ‘Speelweefsel in Gent’, een instructienota en inspiratiebron voor een kwaliteitsvolle kindgerichte publieke ruimte. Deze nota lag mee aan de basis van vele realisaties op het openbaar domein.

Een groene oase

Gentenaars herinneren zich vast nog de parking op het Maaseikplein, naast de Sint-Baafskathedraal. Vroeger was hier een parking, vandaag komen gezinnen er picknicken en schaterlachen jonge kinderen op de mini-trampolines.

“De aanwezigheid van kinderen, jongeren en ouderen in de publieke ruimte is een goede indicator voor kwaliteit van het publieke domein." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Deze groene oase werd ontworpen met een knipoog naar het Lam Gods: er staan houten schommelschaapjes in het gras en veel van de gebruikte plantensoorten vind je terug op het beroemde schilderij van de gebroeders Van Eyck.

De heraanleg zorgde voor een frisse wind en bezorgde ook de horecazaken in de buurt een boost.

Een stad voor alle leeftijden

Niet alleen de omvorming van parking tot park op het Maaseikplein, maar ook de Rode Loper in de Brugse Poort of de spelprikkels overal in de stad.

Deze voorbeelden tonen aan dat een kind- en jeugdvriendelijke invulling een positieve impact heeft op meer dan alleen de jonge Gentenaars.

Betere omgeving voor iedereen

De aanwezigheid van kinderen en jongeren in de publieke ruimte is immers een belangrijke indicator voor een goed functionerende en integraal duurzame stad voor alle leeftijden.

Elke Decruynaere: “De aanwezigheid van kinderen, jongeren en ouderen in de publieke ruimte is een goede indicator voor kwaliteit van het publieke domein."

"Door alle leeftijden als maatstaf te nemen (zowel de 8- als 80-jarige bijvoorbeeld), kom je tot een betere omgeving voor iedereen." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

"Door alle leeftijden als maatstaf te nemen (zowel de 8- als 80-jarige bijvoorbeeld), kom je tot een betere omgeving voor iedereen."

"Het is goed dat deze nota de principes toelicht en inspiratiebeelden aanbiedt. Ik dank alle inspiratoren van harte voor hun inbreng en kijk heel erg uit naar de resultaten die hieruit zullen voortvloeien.”

Een nieuwe Toekomstvisie

Vandaag is het tijd voor een update van de instrumenten die 15 jaar geleden werden opgemaakt. Er werd een hernieuwde nota gemaakt, onder de naam 'Toekomstvisie voor Jeugdruimte'. Het speelweefsel evolueert naar een ‘kind-weefsel’ én we verbreden het perspectief ook richting tieners en jongeren.

In 2024 mag Gent zich immers de Europese Jongerenhoofdstad noemen. Het is dan ook evident om dat te vertalen in onze publieke ruimte.

Demografisch valt er een ‘tienerboom’ te verwachten, als logisch gevolg van de ‘babyboom’ die plaatsvond vanaf ca. 2006. We moeten anticiperen op conflicten door ook voor tieners gepaste ruimte te voorzien. Want willen we tieners binnen achter het scherm of buiten laten bewegen?

Gentse DNA

De nieuwe nota 'Jeugdruimte' is tot stand gekomen dankzij de gewaardeerde samenwerking en expertise van veel stadsdiensten en stakeholders.

Deze toekomstvisie wordt voor alle stadsdiensten een werkinstrument om de kind- en jeugdvriendelijkheid in het Gentse DNA te zien, te voelen en om te zetten in concrete ontwerpen. 

De visie jeugdruimte vind je terug op deze webpagina.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.